18. detsember 1997 kell 22:00

Kas toetate agentuuri müüki?

POOLT

Erastamisagentuur koos-neb põhiliselt spetsialistidest, kes on aastate jooksul saanud selgeks töö, mille nimi on erastamine. Nad on päris hästi kodus ka selles seadustikus, mis erastamist nii Eestis kui väljaspool reguleerib. Erastamisagentuuri likvideerimine ja nende meeste tänavale saatmine oleks riigi poolt ressursi raiskamine.

Olen nõus, et erastamisagentuurist saab eraõiguslik struktuur, kes hakkab oma oskusteavet müüma. Kui seda oskusteavet keegi ei osta, siis on see ettevõte määratud lihtsalt loomulikku surma.

Eraõiguslik erastamisagentuur jälgiks erastamislepingute täitmist ja korraldaks maa ostueesõigusega erastamist. Maa erastamine on üks selline töö, kus teha on veel oi-oi kui palju.

Ma kujutan ette, et infrastruktuuri erastamine võiks jääda samuti erastamisagentuuri tööks, aga arvan, et see töö tuleks teha ära enne, kui erastamisagentuur erastatakse.

Erastamisagentuuri ei ole mõtet enne maha müüa, kui riigi otsesed huvid, mille täitmiseks on erastamisagentuur loodud, on ellu viidud.

VASTU

Peab arvestama seda, et paljud erastamislepingud on sõlmitud lisatingimustega ja erastamislepingute täitmise kontrolli eest peab keegi riigiasutusena vastutama. Seda erasektorile päris delegeerida ei saa, kuna siin on otseselt riigi huvid mängus. Erastamisagentuur ei saaks pärast erastamist täita neid funktsioone, mis tal praegu on. Lepingute kontroll ja samuti maa ostueesõigusega erastamine peaks jääma riigiasutuse ülesandeks. Selleks, et siin lõplik sõna öelda, tuleb üksikasjalikult arutada erastamisagentuuri praegusi funktsioone ja siis langetada otsus. Saksa Treuhandi näite puhul võib öelda, et seal osa funktsioone erastati ja osa Treuhandist sai konsultatsioonifirmaks, kes hakkas pakkuma mitmeid teenuseid. Põhiline lepingute järelevalve jäi aga ka seal riigi ülesandeks.

Kuni erastamisprogramm sisaldab riigivara erastamist erastamisagentuuri kaudu, niikaua peaks erastamisagentuur säilitama oma endise kuju.

Kardan, et kui keset tähtsaid erastamisotsuseid hakatakse erastamisagentuuri muutma, siis võib erastamistempo aeglustuda.

Hetkel kuum