13. jaanuar 1998 kell 22:00

Kui palju läheb maksma personaalarvuti omamine

Arvuti on infotöötlusvahend ja kasu on arvutist vaid siis, kui temas on tööd kergendav tarkvara ning kasutaja oskab seda kasutada. Pealtnäha on see lihtne, kuid tegelikult on tarkvara väga keeruline, nõuab hooldust ja kasutajate väljaõpet ning konsultatsioone. Kulutused arvutustehnikale, tarkvarale, kasutajate koolitusele ja süsteemi hooldusele moodustavadki arvuti omamise kogukulu (TCO -- Total Cost of Ownership). Oskab meist keegi öelda, palju on kulutatud raha arvutustehnikale viimase kahe aasta jooksul? Milline on kaudsete kulude osakaal: remondid, seisakud, ebaefektiivne töö jne?

Rahvusvaheline turu-uuringute firma Gartner Group on uurinud arvutikasutusega seotud kulutusi ja selgitanud, et ostuhind moodustab kõigist kulutustest vaid 14%. Paljud arvutustehnika ostuotsused aga baseeruvad algsel ostuhinnal. Ometi kehtib ka siin reegel, et olen liiga vaene, et osta odavaid asju. Enamarenenud riikides on kombeks osta parimat, kõrgekvaliteedilist tehnikat ja planeerida eelarves arvutisüsteemi hoolduseks ning kasutajate koolituseks märkimisväärseid summasid. Gartner Grupi hinnangul kulutab ca 2000 arvutiga firma otseste ja kaudsete kulutustena kokku aastas 140 000 krooni arvuti kohta. Teadvustades TCO kulude struktuuri, ei tule hilisemad kulud arvutustehnika kasutamisel üllatusena.

Kogemus näitab, et paljudel juhtudel on hilisemad kulutused planeerimata. Kuid alafinantseeritud hooldus ja koolitus viivad selleni, et arvutisüsteeme kasutatakse ebaefektiivselt.

Olemas on ka spetsiaalne tarkvara TCO mõõtmiseks ja planeerimiseks. Vastates programmi küsimustele arvutikasutamise eri faasides, annab ta nõu ja näitab ära võimalikud kokkuhoiu teed. Kuna suurem osa kulusid tehakse lõppkasutaja tegevuse tõttu (koolitus, hooldus, probleemide lahendamine), on arvutitootjad välja töötanud uue võrguarvuti kontseptsiooni, mis peaks oluliselt vähendama TCO kulusid.

Hetkel kuum