4. veebruar 1998 kell 22:00

Kas autojuhtide palganõue on põhjendatud?

Nõudmised on põhjendatud, sest eks bus-sindust ole kogu aeg nurka surutud. Vedajaid hirmutatakse kogu aeg, et kui te nende tingimustega tööd ei tee, otsime uue vedaja. Seepärast on ettevõtete juhid sunnitud tegema järeleandmisi, et inimestele mingisugune töö kindlustada. Meie vedude omahind on madal ja järeleandmisi saab ainult töötajate palga arvel teha.

Nappide vahenditega, mis meil on püüame töölistele maksimumi välja maksta. Maksame ka praegu üle 20 krooni tunnis, aga küsimus on selles, kuidas me seda raha jaotame. Tunnitasu on küll 9.80, aga see ei tähenda, et bussijuht ei või üle 4000 kr kuus saada. Kes on hea töömees, saab lisatasuga rohkem. Meie bussijuhid leppisid sellega.

On küll põhjendatud. Julgen seda väita,sest olen ise transpordiametiühingus olnud. Juba 1991. a, kui tehti esimesed kokkulepped, oli tööandjatega vaidlus selle üle, milline on põhipalga ja lisatasude osa. See vaidlus on kestnud siiamaani.

Transpordi- ja teetööliste ametiühingu suund on just saada töötajatele töötasu kätte maksimaalselt põhipalgana, sest see töö on vastutusrikas ja ainult väga väike osa jääks lisatasudena. Sellest lähtudes ma täiesti toetan läbirääkimistel esitatud nõudmisi.

Ega praegu ju täpseid andmeid keegi ei avalda, aga minu teada, ja mitte päris kuulujuttude tasemel, on siiski bussijuhtide palk kõrgem, kui trammi- ja trollijuhtidel.

Muidugi -- nende töö on mõnevõrra keerukam, sest nad tegelevad ka busside remondi ja hooldamisega mingil moel. Trammi- ja trollijuhid sellega ei tegele.

Nii et seda õhus olevat streigiähvardust meie nii väga ei karda. Ning mis meil seda karta, seda peab linnarahvas kartma. Sellepärast, et meie oleme linna ettevõte ja teeme nii, nagu kästakse.

Olen sellise ettevõtte tegevjuht ja oma-nik, kes opereerib tegelikus konkurentsisituatsioonis.

Omanikuna ja tööandjana pean suutma töötajaid motiveerima tööd tegema. St, nad peavad oma igapäevaseks eluvajaduseks saama minimaalse palga kätte. Teine asi, et mina ettevõtte juhina tahan olla edukas, seega pean suutma konkurentsis vastu pidada. St, tuleb toime tulla kuludega.

Bussiettevõtetes, mille omanik on riik ja omavalitsus, on lihtsam. Ettevõte oma uksi kinni ei pane, lahendus leitakse ikka. Sellises ettevõttes on juhina töötada lihtsam.

Tööd tuleb teha nii, et konkurentsis olla. Kui kulud ei võimalda konkurentsis olla, on ärimehel kaks võimalust -- panna äri kinni või otsida arenguvõimalusi seal, kus turg on soodsam.

Bussijuhil on võimalus valida sellises olukorras, kas ta jääb hoopis tööta või pressib palka juurde. Tema õigus ja kohus on palka juurde küsida, omanikul on pärast võimalus ütelda, kas tal enam on tööd anda või ei ole.

Hetkel kuum