9. märts 1998 kell 22:00

Eesti kapital otsib jõudu ühinemisest

Euroopas toimub ekspedeerimisfirmade kirbuturg. Jätkuvaks arenguks ja investeeringuteks otsitakse endale liitumispartnereid ja pakutakse müüa ebarentaableid allüksusi. Ka suurimad Eesti kapitaliga ekspedeerijad järgivad sama mudelit.

Jõuliselt on otsustanud ennast kasvatada suurimad Eesti kapitaliga ekspedeerijad Tallinna Autoveod ja ATV Transport.

Aasta alguses panid kahe Eesti ekspedeerimisfirma omanikud leivad ühte kappi, moodustades ATV & TAV Grupi. Kahe firma klientide kaubakoguste ühendamine annab paremaid võimalusi korraldada regulaarset kaubavedu Euroopa eri piirkondadesse. Kaupa treilerite täitmiseks on rohkem.

Ühinemine aitas Tallinna Autoveod üle makseraskustest. Eelmisel aastal oli partnerfirmade suurim mure Tallinna Autovedudelt raha kättesaamine. Juhatuse esimehe Jüri Suursoo väitel hilinevad ka nende (välis)partnerid maksetega. Eelmisel aastal osutatud teenuste eest võlgnevad partnerid ja kliendid veel 3,9 miljonit krooni. Käibevahendite toppamajäämist saab korvata pangast võetava käibekrediidiga. ATVga ühinemise eel aga ei soovitud firmale lisakohustusi peale võtta. Praeguseks on need mured lahendatud.

ATV ja TAVi ühinemine andis võimaluse uuteks investeeringuteks. Üheskoos maksti üle 20 miljoni krooni ja omandati Eesti kunagine suurim automajand ETK Auto. Sihiti ligi 70 rahvusvahelisteks vedudeks kõlbulikku veokit. Sellega tahetakse kindlustada oma ekspedeeritavad kaubad ka kvaliteetse veoteenusega.

Lisaks 70 vajalikule veoautole sai ATV & TAV Grupp ETK Auto ostuga kaasa ka mittetarvilikku vara. Mitmes ETK Auto kaheksast üle Eesti asuvast tütarettevõttest autovedudega enam suurt ei tegeletagi või kõlbab sealne autobaas kasutamiseks ainult Eesti-sisestel vedudel. ATV & TAV Grupp kaalub eraldi Eesti sisevedude firma asutamist või müüa kaasa saadud ettevõtete kinnisvara lihtsalt maha.

ETK Auto ost tekitab segadusi ekspedeerimisturul. Seni ETK Autolt vedusid ostnud ekspedeerijad peavad otsima endale uued partnerid. Kuna ATV & TAV Grupp tegeleb ekspedeerimisega, siis võib tunduda nende autode kasutamine riskantne. Autotranspordil kaubaga kaasaskäiv dokumentatsioon (tolli nõudmisel ka ekspedeerija müüdud teenuse hind) annab võimaluse otsepakkumiste teel teistelt ekspedeerijatelt kliente üle lüüa.

ATV ja TAV on ühinemisega astunud õige sammu. Madala rentaablusega ekspedeerimistegevuses kvaliteedi tõstmiseks vajalike investeeringute leidmine on üksinda raske. Ka teised Eesti ekspedeerimisfirmad peavad leidma endale kaaslasi, kellega liitudes tõsta oma teenuse taset. Üksinda nokitsedes pole lootust konkureerida lääne ekspediitorite laia agendi- ja kontorivõrguga ning kasutatava tehnoloogia ja oskusteabega.

Hetkel kuum