26. märts 1998 kell 22:00

Bekkeri vaidlus jätkub Eestis

Orenburgnefti esindaja vandeadvokaat Aivar Pilv põhjendas taotlust Eesti ja Venemaa vahel sõlmitud lepinguga, mille kohaselt Venemaa juriidiliste isikute vastu esitatud tsiviilnõuded kuuluvad lahendamisele kostja asukohajärgses kohtus ehk praegusel juhul Orenburgis.

Tallinna linnakohus lähtus taotlust rahuldamata jättes sellest, et Hoisti Kraana algse ainuomaniku Raigo Perdi vaidlustatud Hoisti Kraana aktsiate müük pandiesemena Orenburgnefti kui pandipidaja poolt leidis aset Eestis ja ka aktsiate ostu-müügilepingu täitmise koht on Eestis.

Raigo Pert esitas Tallinna linnakohtule hagiavalduse Orenburgnefti vastu juba läinud aasta augustis, kuid see tuli arutusele alles sel kolmapäeval. Ka nüüd ei jõutud eelistungist kaugemale, sest Perdi esindaja vandeadvokaat Andres Hallmägi täiendas esialgset hagiavaldust. Peale aktsiate ostu-müügilepingu tühistamise taotleb Pert nüüd ka pandieseme tekkimise ja selle realiseerimise mittetunnustamist. Eelistungit jätkatakse 8. juunil.

Andres Hallmägi sõnul sõltub Perdi ja Orenburgnefti vaidluse lahendist enam kui kümne Balti Baasi ja Hoisti Kraanaga seotud kohtuvaidluse tulem. Orenburgneft hakkas Raigo Perti 2 miljoni USA dollari tühja kulutamises süüdistama läinud aasta augustis. Nüüdseks valitseb puhkenud vaidluse tõttu Bekkeri sadama piirkonnas täielik segadus.

Balti Baas, kellele kuulusid sadama territooriumil asuvad hooned ja neli kaid, on tänaseks pankrotis. Pankrotihaldur Aivar Leismann on tellinud olukorrast ülevaate saamiseks audiitorhinnangu, mis peaks valmima paari nädala pärast. Hooned ostis läinud aasta septembris OÜ Wido, ühe sadamakai aga AS N-Terminaal.

Ülejäänud kolm kaid läksid OÜ Rasmusson kasutusvaldusse, mille juhatuse esimees on N-Terminaali esindav vandeadvokaat Urmas Arumäe. Wido on hooned nähtavasti edasi müünud, kuid ostjat hoitakse saladuses.

Leismanni sõnul on Balti Baasil praegustel andmetel vara 9 miljonit krooni ja tema vastu esitatud nõudeid 82 miljoni krooni ringis. Pankrotihalduri arvates lähevad aga paljud nõuded vaidlustamisele. Näiteks ASide Eriõli ja Diopsiid nõuded lähtuvad rendilepingutes fikseeritud sanktsioonidest. N-Terminaal, kes ostetud kai eest pole veel tasunud, on ostnud üles Innovatsioonipanga ligi 10 miljoni kroonise nõude Balti Baasi vastu. Orenburgnefti tütarfirmadel ASidel Benevent ja AVR Trans on samuti ligi 10 miljoni krooni ulatuses nõudeid.

Viimasel Balti Baasi pankrotitoimkonna koosolekul ei suutnud võlausaldajad leida ühte keelt ning haldurile on esitatud taotlus võlausaldajate üldkoosoleku kokkukutsumiseks.

Balti Baasi aktsiate kontrollpaki erastanud Hoisti Kraana on suurema osa ostusummast jätnud erastamisagentuurile tasumata. Ülejäänud 49 protsenti aktsiatest on Tallinna linna omanduses. Tallinna linna volikogu pole seni jõudnud otsusele, kas Bekkeri sadamasse üldse lubatakse rajada naftasadam, mille pärast on võitlust alustanud nii Orenburgneft kui ka N-Terminaal.

Hetkel kuum