12. aprill 1998 kell 22:00

Börsi liikmetele info liikumise piirangud

Konfidentsiaalne informatsioon on info, mille kasutamine võib olla käsitletud sisetehinguna ehk insider trading'una ja mille avalikustamine võib mõjutada aktsia hinda.

Üks selliseid valdkondi on investeerimispangandusega seonduv, selgitas börsi juhatuse esimees Helo Meigas. Kuna paljudel juhtudel valmistavad just börsi liikmed ette näiteks ettevõtete ühinemisi, siis on ilmselge, et neil on informatsioon, mille põhjal tehingute tegemine on sisetehing.

Sellise informatsiooni võimalikku kasutamist hakkab jälgima firma sisekontrolli teostaja. Sellise kontrolli lihtsustamiseks peavad börsi liikmete töötajad sooritama oma tehingud vaid enda firma kaudu.

Börsi liikmetele jäetakse sisekorraeeskirja kehtestamiseks aega umbes kaks kuud. Eeskirja täitmist hakkab kontrollima börsi juurde moodustatav järelevalvekomisjon.

Meigas ütles, et järelevalvekomisjoni moodustamine jääb objektiivsuse huvides börsi nõukogu ülesandeks, sest börsi juhatus koosneb põhiliselt turuosalistest.

Hoiupanga aktsiaturgude osakonna juhataja Jürgen Pelt ütles, et pankades selline info leviku piiramise süsteem juba toimib. Tema sõnul väldib pank nii oma maine kahjustamist võimalike insider trading'u süüdistustega. «Hoiupanga majandustulemusigi loeme börsileheküljelt,» iseloomustas Pelt olukorda.

Samas märkis Pelt, et info leviku piiramine on pigem eetiline küsimus ja selle eest peaksid hoolt kandma need isikud, kelle valduses info alguses on. «Maaklerit ei saa süüdistada, kui ta kasutab infot, mida valdab. Ta oleks rumal, kui ta seda ei teeks,» ütles Pelt.

Jürgen Peldi hinnangul on börsi liikmete sisese informatsiooni leviku tõkestamine eelkõige väikeinvestori huvides, kelleni info jõuab tavaliselt viimasena ajakirjanduse või televisiooni vahendusel. Selleks ajaks, kui väikeinvestor selle põhjal tehinguid sooritab, on hinnaliikumised juba ammu toimunud ja info valdajad on väikeinvestori arvel kasumit teeninud.

Hetkel kuum