12. aprill 1998 kell 22:00

Palgata puhkusel kindel kord

Palgata puhkust on võimalik saada töö-andja ning töövõtja kokkuleppel. Seadus ei piira palgata puhkuse kestust, see võib kesta kas või mitu aastat. Töötajal tuleb arvestada, et ükskõik kui pikka aega palgata puhkus kestab, läheb kogu see aeg tööaasta arvestusest välja. Palgalise puhkuse aeg lükkub seega palgata puhkuse võrra edasi.

Palgata puhkuse juures tuleb arvesse võtta ka seda, et kui töötaja jääb puhkuse ajal haigeks, siis selle aja eest talle haiguslehte välja ei maksta.

Hetkel kuum