15. aprill 1998 kell 22:00

ETK arutab arengut

Eesti tarbijaühistute keskühistu (ETK) nõukogu esitab täna tarbijaühistute peakoosolekule kinnitamiseks uue strateegilise arengukava.

«Uues arengukavas on täpsemalt ära määratud ETK missioon, põhieesmärgid süsteemis tervikuna ning taktikaline tegevus selle eesmärgi täitmiseks,» ütles ETK nõukogu esimees Tõnu Uibopuu.

«Varasem arengustrateegia oli liiga deklaratiivne ega olnud sellisena üheselt mõistetav. ETK eesmärgid olid küll välja toodud, kuid polnud täpselt fikseeritud, milliste vahenditega neid kavatsetakse saavutada,» selgitas ta. Uibopuu sõnul on uues arengukavas rõhutatud eelkõige kohalike ühistute osatähtsust.

«ETK peab oma tegevusega toetama eelkõige ühistute arengut, mitte arenema omaette. Senine ETK juhtkond ignoreeris ühistute huve,» märkis ta.

Koos arengukavaga tuleb kinnitamisele ka ETK selle aasta eelarve. Seni on ETK tegutsenud ajutise eelarvega.

ETK nõukogu otsustas pärast eelmise juhatuse kollektiivset tagasiastumist leida uus juhatus konkursi korras ühistusüsteemist. BNS

Hetkel kuum