10. juuni 1998 kell 22:00

Termosiirdefaksid

Hind

Termosiirdefaks on faksidest kõige odavam, peamiselt ostetakse seda väikestesse firmadesse. Termosiirdefaksi ülalpidamine läheb aga kallimaks, kui tekib vajadus faksi teel tulnud dokumente säilitada. Mõne aasta jooksul termopaber tuhmub, muutub kollaseks ning loetamatuks. Seega lisanduvad arhiveerimisel ka paljundamiskulud. Faksi saatmisel ei ole muidugi vahet, kas saadetakse termosiirde-, tindiprits- või laserfaksiga. Parematele ja ka kallimatele termosiirdefaksidele on peale telefoni sisse ehitatud ka automaatvastaja.

Parandus

Eesti tingimustes on oluline faksi veaparandusfunktsioon, mis edastusvigade tekkimisel saadab dokumendi uuesti. Meie sideliinid pole veel nii head, et kõik saadetu kindlasti loetavalt kohale jõuaks.

Mälu

Lisafunktsioonidest on oluline mälu, millest on kasu siis, kui faksil saab paber või tint otsa. Paberi- ja tindivarude uuendamise järel trükib faks mälus oleva informatsiooni välja. Samuti on mälust abi voolukatkestuse korral.

Kell

Kell on termofaksil kulukas lisafunktsioon, kuid võimaldab saata faksi teele just teile sobival ajal. Ka siis, kui te ise kontoris ei viibi. Ajaline saatmine aitab ka raha kokku hoida, kui saata fakse soodustariifi kehtimise ajal.

Grupid

Grupivalimisega saab saata sama dokumenti korraga erinevatele gruppi sisestatud adressaatidele. Grupivalimist on vaja hinnakirjade, reklaammaterjalide või teadete laialisaatmisel. Kõikidel termosiirdefaksidel ei ole grupivalimise funktsiooni.

Hetkel kuum