4. august 1998 kell 22:00

Nakkedispersioon mitmeks otstarbeks

Polümeerdispersioon Renofix on mõeldud aluspindade kruntimiseks ning segude nakke ja kulumiskindluse parandamiseks.

Põrandate aluspindu töödeldakse eelnevalt dispersiooni vesilahusega, mis parandab segu naket, hoiab ära vee kiire äraimbumise tasandussegust ja väldib õhumullide teket tasandussegu pinnal.

10% nakkedispersiooni panemine segule lisatavasse vette parandab segu nakkumist aluspinnaga, suurendab põranda mehhaanilist vastupidavust ning muudab pinna kulumis- ja tolmukindlamaks.

Seinte ja lagede viimistlemiseks kasutatavatele liimipõhjalistele pahtlitele lisatakse dispersiooni nakkumise suurendamiseks. Näiteks värvitud pindade pahtlile lisatavasse vette kallatakse 10% nakkedispersiooni. See suurendab ka pahtli mehaaniliset vastupidavust.

Tsemendil põhinevate segude puhul lisatakse pahtli nakkumise suurendamiseks pahtliga segatavale veele 10% dispersiooni.

Nõrkade aluspindade, nt lubjapindade, tugevdamiseks on soovitav kruntida neid nakkedispersiooni ja vee lahusega (1 : 10).

Kuivades tingimustes lisatakse segu varase tugevuse parandamiseks pahtlisegamisvette 10% nakkedispersiooni. Nii muutub pahtel ka mehaaniliselt vastupidavamaks.

Hetkel kuum