9. august 1998 kell 22:00

Tasakaalustatud punktiarvestus

Tasakaalustatud punktiarvestus ehk Ba-lanced Scoreboard on uus juhtimisteooria, mis põhjalikult muudab senist ettekujutust ettevõtte töö hindamise ja juhtimise meetoditest. Tasakaalustatud punktiarvestus hõlmab analüüse, mis annavad tervikliku ja täpse ülevaate ettevõtte seisundist. Ettevõtte tööd hinnatakse neljast vaatevinklist:

- majanduslik tasuvus;

- kliendi rahulolu;

- ettevõttesiseste protsesside efektiivsus;

- personali potentsiaal.

Seega ühendab tasakaalustatud punktiarvestus firma finantsilisi ja mittefinantsilisi näitajaid.

Hinnangu andmisel peetakse silmas neid faktoreid, mis on edu kriteeriumideks igas firmas.

Hetkel kuum