23. august 1998 kell 22:00

Koolitatavate motiveerimine

Juhi roll töötajate koolitamisel ei pruugiks piirduda üksnes raha- ja ajaressursside eraldamisega. Töötajate arengut firmale vajalikus suunas saab toetada, kui:

- firmas on koolitusplaan, millega kõik töötajad on kursis;

- iga töötajaga arutatakse arenguvestlusel läbi tema karjääriplaanid ning nende realiseerimiseks vajalikud enesetäiendamisvõimalused;

- koolituskursused on vähemalt pool aastat ette planeeritud, koolitusele minejad teavad ette kursuse aega ja kohta (et oma elu ümber korraldada) ning teemaderingi (et kursusteks paremini valmis olla);

- töötajad teavad, milleks nad koolitusse saadetakse. Lisaks firmapoolsetele ootustele aidatakse koolitatavatel püstitada oma isiklikud eesmärgid;

- koolitusse saatja laseb töötajal endal otsustada, kas ta valib arenemise (koolitusse mineku) või ei. Hea oleks ette tegeleda töötajapoolsete kahtluste ja vastupanuga;

- töö on nii korraldatud, et töötajad saavad keskenduda koolitusele;

- koolituskursuselt tulevatel töötajatel aidatakse leida võimalusi õpitu jagamiseks või kasutamiseks.

Hetkel kuum