30. august 1998 kell 22:00

Riigikontroll: ametnikud tegid riigile kahjulikke otsuseid

Äripäev avalikustab salastatud kontrollakti sisu

Täna arutab riigikontrolli kirja valitsus oma kabinetiistungil.

Riigikontroll toob oma aktis välja riigi rahaga tehtud ebamajanduslikud tehingud, heidab ette sotsiaalkindlustuse eelarvest Maapangale ebasoodsatel tingimustel antud laene ja kümnete miljonite kroonide ulatuses riigieelarve panka paigutamist vahetult enne selle sulgemist.

Seoses sellega palub riigikontrolör peaministrit anda hinnang Mart Opmanni ja sotsiaalministri Tiiu Aro tegevusetusele ja kaaluda sotsiaalministeeriumi kantsleri Jaan Rüütmanni, sotsiaalkindlustusameti peadirektori Külli Pedaku ning rahandusministeeriumi riigikassa osakonna asejuhataja Elju Valdre vastutust.

Kinnitamata andmetel on Jaan Rüütmann esitanud palve vabastada end ametist 1. septembril.

Aasta alguses, mil kliendid hakkasid Maapanka järjest enam umbusaldama, alustas sotsiaalkindlustusamet lühiajaliste laenude andmist kriitilises seisus Maapangale ja suurendas järjest hoiuseid Maapangas. Sotsiaalkindlustusel jäi Maapanka hoiuseid ja laene kokku on 130 miljonit krooni ehk rohkem kui ühe kuu pensioniraha. See moodustas kolmandiku ameti vabast rahast.

Komisjoni, kes pensionikapitali paigutamise üle otsustas, juhtis sotsiaalministeeriumi kantsler Jaan Rüütmann.

Ühe keskhaigekassa tundmatuks jääda sooviva ametniku sõnul avaldati sotsiaalministeeriumist tugevat survet Maapanga aitamiseks. Allika sõnul palus Jaan Rüütmann eelmise aasta detsembris tungivalt, et arvete maksmisel kasutataks Maapanga kontosid.

Maapanga juhid tundsid sama ametniku sõnul suurt huvi ka haigekassa kontsernikonto vastu, pakkudes teistest pankadest paremaid intressimäärasid. «Kui krahh poleks nii ruttu tulnud, oleksime pidanud Maapanga valima ja kogu raha oleks sinna jäänud,» rääkis haigekassa ametnik.

Ilma sotsiaalministeeriumi komisjoni ettepanekuta ja sotsiaalministri nõusolekuta sõlmiti 12. jaanuaril sel aastal sotsiaalkindlustusameti ja Maapanga vahel lepingud, mille alusel andis amet pangale lühiajalisi laene Hansapanga indeksivõlakirjade tagatisel. Külli Pedaku riigikontrollile antud seletuse järgi andis esmase korralduse paigutada raha Maapanka sotsiaalminister Tiiu Aro. Lepingutele kirjutas sotsiaalkindlustusameti poolt alla peadirektor Külli Pedak ja need kinnitas Rüütmann.

Koostööleping nägi ette, et amet annab iga kuu viimaseks kuupäevaks võimalusel kuni 100 miljonit krooni laenu. Laenude andmine toimus kuni Maapanga sulgemiseni.

Maapanga tegevuse peatamisel jäi sinna 79 miljonit krooni riigieelarve raha, millest lõviosa moodustasid tähtajalised hoiused.

Riigikontroll heidab ette, et riigikassa kandis vahetult enne Maapanga tegevuse lõpetamist panka 50 miljonit krooni. Riigikassa paigutas veel 25. mail Maapanka 20 miljonit krooni ja 4. juunil vahetult enne panga tegevuse peatamist 30 miljonit krooni. Riigikassa osakonna poolt sõlmis need tehingud osakonna juhataja asetäitja Elju Valdre.

- anda hinnang rahandusminister Mart Opmanni tegevusetusele riigi vaba raha paigutamisega seotud küsimuste reguleerimisel

- anda hinnang sotsiaalminister Tiiu Aro tegevusetusele riikliku sotsiaalkindlustuse ja ravikindlustuse eelarve vahendite kasutamise korraldamisel

- teha sotsiaalministeeriumi kantsler Jaan Rüütmann vastutavaks Maapangaga sõlmitud laenutehingute eest

- teha sotsiaalkindlustusameti peadirektor Külli Pedak vastutavaks riikliku sotsiaalkindlustuse eelarvete vabade vahendite paigutamisel esinenud rikkumiste eest

- teha rahandusministeeriumi riigikassa osakonna asejuhataja Elju Valdre vastutavaks riigieelarve paigutamise eest Maapanka

Hetkel kuum