29. september 1998 kell 22:00

Valitsus valis siiski NRG

NRG Energy äriplaani analüüsinud asjatundjate komisjoni juhtinud teede- ja sideministri Raivo Vare sõnul kestavad läbirääkimised vähemalt neli-viis kuud.

Juhul kui läbirääkimiste ajal ei jõua pooled kokkuleppele, otsib valitsus uue potentsiaalse investori Eesti suurimate elektrijaamade erastamiseks, märkis Vare.

Vare rääkis, et lähtuvalt komisjoni aruandest otsustas valitsus NRG äriplaani esitatud kujul mitte ellu rakendada, sest äriplaani mõningad eeldused, mis määrasid kogu plaani ülesehituse ja sisu, vajavad korrigeerimist.

Volitatud läbirääkija määrab valitsus hiljemalt 1. novembriks. Vare ei soostunud nimetama võimalikku Eesti-poolset läbirääkijat, kuid märkis, et läbirääkijat toetav kompetentne meeskond on komisjoni näol juba olemas.

NRG Energy Eesti esindaja Hillar Lauri ütles, et nüüd tänu asjatundjate komisjoni analüüsile Eesti valitsus vähemalt teab, mida Eesti energiamajanduses ette võtta. «Enam ei pea kõike nullist alustama,» märkis Lauri.

Ta ütles, et muidugi oleks võinud need seisukohad olemas olla juba siis, kui elektrijaamade erastamisest NRGga rääkima hakati, kuid teisalt on tal hea meel, et see asi vähemalt nüüd selge on.

Kõik muudatused, mida nn Vare komisjon peab vajalikuks äriplaanis teha, on võimalik läbirääkimiste käigus läbi arutada, sõnas Lauri. «Nüüd on võimalik lõppkokkuvõttes otsustada, kas NRG on parim partner või mitte.»

Senine mõtete vahetus elektrijaamade erastamise üle oli rohkem udus tõmblemise tasemel, lisas Lauri.

Kümne päeva jooksul peab valitsus koondama ettepanekud riigi põhiseisukohtade kohta energeetikasektori restruktureerimiseks ja investorite kaasamiseks, mis oleks ka aluseks läbirääkimiste pidamisel.

Seejuures tuleb ette valmistada ASi Eesti Energia ning ASi Eesti Põlevkivi erastamiskavade muudatusettepanekud, lähtudes komisjoni lõpparuande seisukohtadest.

Vare sõnul on komisjon seisukohal, et elektrienergia ja selleks vajaliku põlevkivi tootmine tuleb liita ühte kontserni.

Hetkel kuum