7. detsember 1998 kell 22:00

TNT juurutas ISO standardid aastaga

ISO 9002 on ISO 9000 sarja kuuluv põhistandard, mis on maailmas kõige levinum. Eestiski on lõviosa 22 sertifitseeritud firmast ISO 9002 omanikud.

ISO 9002 standardite rakendamisele tasub mõelda nendel ettevõtetel, kes tegelevad teenindusega.

Tootjatele sobib ISO 9002 kvaliteedisüsteem sellisel juhul, kui ei tegeleta toodete kavandamise ega tootearendusega ning seadmed ja tehnoloogia on ostetud.

ISO 9002 kvaliteedisertifikaadi omaniku TNT Express Worldwide Eesti ASi juhataja Asko Talu arvates, on üks aasta lühim aeg, millega peaks arvestama standardite juurutamisel. Tegelikult kulub sõltuvalt ettevõtte tegevusvaldkonnast poolteist kuni kaks aastat.

Rahaliselt on 80 000 krooni väikseim summa, mis tuleb kõne alla standardite juurutamisel. Suurem osa rahast kulub auditeerimistasule. Asko Talu arvates peaks ISO 9002 kvaliteedisüsteemi kasutusele võtmist kavandav ettevõte arvestama ligikaudu 120 000--150 000 krooniga.

TNT näites on auditeerimistasu suhteliselt väike sellepärast, et TNT-l on rahvusvahelisel tasandil pikaajalised partnersuhted sertifitseerimisorganisat-

siooniga Lloyd's RQA, kelle audiitoreid sai kasutada.

Kindlasti kulub tootjatel rohkem raha, näiteks ISO 9001 sertifikaadi peale ühe miljoni krooni ringis.

ISO kvaliteedisertifikaadiga firma eelis on läbipaistvus ja avatus. Erinevalt teistest firmadest nähakse sertifikaadiga firmade puhul suisa ette võimalust, et kliendid või alltöövõtjad saaksid vajadusel ettevõtet auditeerida.

TNT toimib nüüd kirjalike protseduurikirjelduste alusel. Tulemusena muutub teenindus professionaalsemaks.

 

ISO 9002 kvaliteedisüsteemi juurutamisega hakati TNT Express Worldwide Eesti ASis tegelema 1997. aasta juunis ja sertifikaadi sai ettevõte tänavu mais.

Iga kahe kuu järel toimusid kvaliteedi töörühma koosolekud, kus iga kord fikseeriti täpselt, mida ja milliseks ajaks tuleb saavutada. Eesmärk oli kirjeldada kõiki toiminguid ettevõttes. Töörühma kuulusid osakondade juhid, TNT piirkonnajuht ja piirkonna kvaliteedijuht. Piirkonna all mõistetakse Baltimaid, Venemaad ja Soomet.

Juurutamise protsessi eest tuli tasuda kokku 80 000 krooni, millest 80% läks auditeerimistasuks. Peaaudiitor kutsuti sertifitseerimisorganisatsiooni Lloyd's RQA Soome esindusest, sest Eestis siis veel ei olnud sellise õigusega isikut. Ülejäänu kulus koosolekutele, mis toimusid väljaspool ettevõtet, ning personali koolitusele.

Kiirkulleriteenuste turg on Eestis suhteliselt paika pandud, kliendid on enam-vähem välja kujunenud.

Kuigi konkurendil TNT Expressil on ISO 9002 kvaliteedisertifikaat, ei ole UPS täheldanud oma klientide äravoolu või muid märkimisväärseid muutusi dokumentide ning väikepakkide kiirtranspordi osas.

Maailma suurima ja vanima kiirkullerfirmana on UPSil põhjalik ülemaailmne turundus- ja teenindusalane reglemendisüsteem, millest kõik töötajad rangelt kinni peavad. Kuna meie töö eeldab kiirust, täpsust ja usaldust, ei ole teisiti mõeldavgi.

UPSi Eesti esindus on ISO 9002 standarditega kursis ning toetab konkurendi innovatiivset sammu. Kuid tekib küsimus, kuivõrd investeering selle sertifikaadi taotlemisse riigi praeguses valulikus majandus-

situatsioonis üldisele heaolule kasuks tuleb.

Hetkel kuum