24. veebruar 1999 kell 22:00

Korralik kustutussüsteem toetab inimeste ja hoonete ohutust

Igasugune kustutussüsteem omab otsese tulekustutusfunktsiooni kõrval veel ka ehituskonstruktsioone kaitsvat toimet, mis on oluline kõrgete hoonete puhul. Süsteemi korrektne paigaldus väärib suurt tähelepanu, sest kallis ja kasutu süsteem on mõttetu ning ohtlik. Puudulik kustutussüsteem võib põhjustada inimohvreid või hooneosa kokkuvarisemise, mis võib samuti saada inimestele saatuslikuks.

Hoone kokkuvarisemine ei alga tavaliselt kiiresti, kuid näiteks kõrghoonetes, kus päästemeeskonna juurdepääs on raskendatud, on tulel üsna palju aega tegutseda juhul, kui kustutus ei toimi.

Kõige efektiivsem nii inimelude päästmise kui hoone konstruktsioonide säilimise seisukohalt on eriti kõrghoonetes kasutada koos tulekahju hoiatussüsteemiga kustutussüsteemi.

- Vesikustutussüsteem rikub sisustuse. Korrektselt paigaldatud vesikustutussüsteem välistab tule ulatusliku leviku ja väldib seega suurema ohu. Kuid sprinkleri vallandudes tekib suurem või väiksem veeuputus ning sprikleripea vajab rakendumiseks leekidest põhjustatud üsna kõrget temperatuuri.

Leekidega kaasneb paratamatult ka suits, mis levib tavaliselt palju kaugemale kui tuli ning määrib seinu, lagesid, mööblit jne. Kui neile hiljem lisandub ka vesi, on laastamistöö üsna põhjalik. Seega on kogu süsteemi kasulikkus sisustuse kaitse seisukohalt küsimärgi all.

Kuna tänapäevased gaaskustutussüsteemid kasutavad gaase (näiteks FM200), mis on ohutud inimesele, samuti keskkonnale ja hoonele, kus neid kasutatakse, siis õigustavad gaaskustutussüsteemid end juhtudel, mil on tegemist piiratud liikumisvõimega inimestega või väärtusliku sisustuse, kalli kauba, kunstiväärtuste või millegi muu taolisega.

- Tülikas ja kulukas gaaskustutussüsteem. Gaaskustutussüsteem taastäitmine on kulukas ning tülikas, rääkimata sellest, et süsteem on võrreldes sprinklersüsteemiga palju kallim. Samuti vajab gaaskustutussüsteem suitsu- või temperatuuriandureid ehk tulekahju avastamissüsteemi.

- Tulekustutite korrasolu vajab kontrolli. Väiksemate tulekahjudega võitlemiseks peavad hoonetes olema kantavad tulekustutid, mille korrasolekut tuleb perioodiliselt kontrollida. Tulekustutid peavad asuma kohas, kust neid on kerge leida, ning need peavad olema varustatud kasutusjuhistega.

Kõige tähtsam on inimelu säilitamine -- kui kasutada mõnda ohutussüsteemi, siis peaks see andma kas õigeaegse evakueerimisteate ning teatama ohust ning selle asukohast ka vastavatele ametkondadele (hoiatussüsteem) või kõrvaldama ohu (kustutussüsteem).

Kustutussüsteemi valikul ei tohiks otsustavaks saada ainult süsteemi hind, vaid ka teadmine, et süsteem on korrektselt projekteeritud ning paigaldatud (sertifitseeritud firmad ja seadmed päästeameti poolt). Ka peavad seadmed olema nii head, et nad töötaksid õigesti ning tõrgeteta. Hoiatussüsteemide keskseadmed võiksid võimaldada hilisemat ühendamist päästeametiga.

Igasuguseid süsteeme peab kohusetundlikult kasutama. Kui hoonele on paigaldatud hea ja kallis süsteem, siis tasub tema korraliku toimimise nimel tellida perioodilist hooldust asjatundjatelt.

Autor: Ants Väinsalu

Hetkel kuum