9. märts 1999 kell 22:00

Eraettevõttes töötab 34 protsenti Eesti elanikest

EKI küsitletutest töötas riiklikus ettevõttes 1998. aasta lõpul 28 protsenti. Pensionäre oli 23 protsenti, juhutöid tegi 4 protsenti, stipendiumist elatus 3 protsenti, koduseid oli 3 protsenti, vaid talupidamisest elatus 2 protsenti ning põllumajandusühistus või individuaaltöötajana töötas 1 protsent.

1997. aasta lõpul oli eraettevõttest ja riiklikust ettevõttest palgasaajate osakaal veel võrdne -- 29 protsenti. 1995. aastal nimetas tööd eraettevõttes oma peamiseks sissetulekuallikaks 25 protsenti, riigiettevõttes 35 protsenti ning pensionäre oli 26 protsenti elanikest.

Töötajatest on 1998. lõpul täiskoormusega ametis 77 protsenti, 21 protsenti töötab osalise koormusega ning kaks protsenti oli küsitluse momendil osaliselt tasustataval puhkusel.

Töötute osakaal oli küsitletute seas vähenenud aastaga 11 protsendilt 7 protsendile, ohtu töö kaotada tunnetas 54 protsenti.

Välismaale ei soovi tööle minna 59 protsenti küsitletuist. 20 protsenti oleks valmis töötama välismaal vaid erialalisel, 21 protsenti aga suvalisel tööl.

EKI küsitles 1998. aasta detsembris posti teel 719 peret.

Autor: BNS

Hetkel kuum