Tiit Elenurm • 5 aprill 1999

Innovatsioon teeb esimesi samme

Välisajakirjandus väidab, et innovatsioon on uus majandusreligioon. Eestis muutub see trendiks, kui allhange ja mujal loodud toodetele tarbijate leidmine ei võimalda enam piisavat kasumit teenida.

Üks innovatsioonivõimalus on tuua turule taas toode, mida inimesed on lapsepõlvest peale harjunud tarbima, ning anda sellele ajakohane välimus.

Innovaatilise lähenemise alternatiiv on olla turul jätkuvalt odav tegija, kes lepib madala tulukuse ja tagasihoidliku palgaga.

Eesti tarbijal on tihti võimalik kogeda ettevõtete ja reklaamiagentuuride koostöös sündinud uusi võtteid, millega müügisõnumit originaalsel viisil edastatakse. Müügiedendamise innovaatilisus tähendab ka uudse seose loomist toote, hinnakujunduse, turustuskanalite ja neile vastavate reklaami, isikliku müügitöö ning muude müügiedendusvõtete vahel.

Innovaatilise müügiedendamise tulemus on nt Q GSMi teenuste turuletoomine ja laiemalt mobiiltelefoni kiire omaksvõtmine. Innovaatilise turunduse näiteid võime leida ka Eesti pangandusest: alustades lahtioleku aegadest ja lõpetades internetipanganduse hinnakujundusega.

Standardtarbija ahelaist vabanenud eestlane on siiani valmis kiiresti proovima ja tihti ka omaks võtma talle pakutavaid uusi tooteid. Need tarbijate rühmad, kelle rahakott vastu peab, liiguvad uue tarbekauba omaksvõtmisel tähelepanu trepiastmelt kiiresti individuaalse ja rühmakäitumise muutumise tasandile.

Uute toodete omaksvõtmise barjäärina ei ole maksujõuliste tarbijate hulgas veel arvestatavat mõju konservatiivsel suhtumisel, mis eelistaks head ja äraproovitud (kodumaist) kvaliteettoodet importtoodete uuele tarbimisvõimalusele. Ilmselt on üheks põhjuseks noorte suur osa maksujõulises tarbijaskonnas. Enamikus lääne heaoluühiskondades on vanema generatsiooni, sh pensionäride roll rahaka tarbijana hoopis olulisem.

Väljakujunenud turgudel eeldab uutele toodetele tarbijate võitmine arvamusliidrite eelistuste kujundamist. Keskmisest suurema uuendusvalmidusega ostja mõjutamiseks on kasulik näidata toote seost elukeskkonna säilitamise, säästliku arengu ja muude laiemate väärtustega.

Innovaatiline turundus ei saa piirduda uudsete võtetega, mille abil mujal loodud tooteid Eesti tarbijale vastuvõetavaks teha. Võtmeküsimus on uute toodete väljatöötamine, mis tarbija probleeme uudsel viisil lahendaksid.

Hetkel kuum