Kadi Heinsalu • 4. mai 1999 kell 22:00

Sotsiaalmaksu laekus aprillis endiselt vähe

Ravikindlustuseelarvesse laekus aprillis 301 mln krooni ja sotsiaalkindlustuse eelarvesse 464 mln krooni.

Maksuameti peadirektori Aivar Sõerdi sõnul laekus märtsis sotsiaalmaksu mõneti rohkem selle 40 mln krooni võrra, mille sotsiaalkindlustusametile kandis üle riigikassa, järgides sotsiaalmaksu seadust ja hakates riigi eelarvest maksma lastega kodus olevate emade jt eest sotsiaalmaksu.

Aprilli sotsiaalmaksu laekumise kohta lausus Sõerd, et ikkagi sellist tõusu, nagu eelarvesse planeeriti, pole tulnud. Aasta algusest on laekunud 24,1% sotsiaalmaksust.

Pensionide väljamaksmine pole takerdunud, kinnitas eile sotsiaalkindlustusameti peadirektor Külli Pedak. Vanaduspensionide maksmise kõrgaeg on kuu keskpaik. Aivar Sõerdi sõnul kandis riigikassa eile 50 miljonit krooni pensionikassa arvele.

Keskhaigekassa direktori Maris Jesse sõnul olid haigekassa kulutused aprillis 100 miljoni krooni võrra suuremad kui laekus maksu, aga haigekassal ei esinenud arvete tasumisega viivitusi.

«Meil oli veel n-ö vana varu,» ütles Jesse. Teiseks pole osasid kulutusi nelja kuu jooksul tehtud, näiteks on soetamata 41 miljoni krooni ulatuses meditsiiniaparatuuri. Haigushüvitiste väljamaksmiseks on kulunud vähem raha, sest palgad pole kasvanud niipalju, nagu eelarvet paika pannes eeldati. «Suvepoole läheb meil kergemaks, haiguslehti võetakse vähem,» lootis Jesse.

Haigekassa on teinud oma ettepanekud sotsiaalministrile ravikindlustuseelarve vähendamiseks, kuna sotsiaalmaksu laekumise prognoosid on vähendatud, kuid seni pole hakatud eelarvet ümber tegema. Küsimus on selles, et siis tuleks ka sotsiaalkindlustuse eelarvet muuta, kuid keegi ei taha pensioniraha vähendamise kallale minna, selgitas Jesse.

Hetkel kuum