Tiit Elner • 17. august 1999 kell 22:00

Bergmanni üllatused jätkuvad

Kohus leidis, et pankrotiotsuse õigsust tõendavad peale muu ka alles juunis pankrotihaldurile esitatud dokumendid, mis näitavad panga potentsiaalseid kohustusi kolme äriühingu ees täiendavalt 124 miljoni krooni ulatuses. Kohustused tulenevad panga omaniku Andres Bergmanni poolt panga nimel tehtud tulevikutehingutest.

Kahe tehingu sisuks on panga kohustus osta 72 miljoni krooni eest EVEA Panga aktsiaid, kolmanda tehingu sisuks on Polaris Vara aktsiate ost ASilt Pro Invest.

«Et selline asi ilmus alles nüüd välja, on absurdne,» kommenteeris pankrotitoimkonna esimees Madis Üürike dokumente. «Möödunud nädalal ei olnud Bergmann veel jaatavalt vastanud küsimusele, kas nüüd on kõik,» ei välistanud ta edasisi üllatusi.

«Kõik tehtud tehingud vastavad panga huvidele,» ütles Bergmann eile. «Küsige Eesti Pangalt, kas see vastab nende huvile.»

Üürikese sõnul on peamine argument tehingute vaidlustamisel Bergmanni kaheldav õigus taolisi tehinguid teha. «Aktsionäride otsustada on ainult vaba kasumi jaotamine,» märkis pankrotihaldur Jaak Annus.

Koos Tarmo Rubeni laenu kustutamisega kustutas Bergmann 1998. aasta 28. augusti otsusega ka endaga seotud ettevõtete laene.

28. augusti protokolliga nr 6a kustutati laene põhisummas 44,5 miljonit krooni. Kohus leidis, et selline tegevus suurendas panga kahjumit ja vähendas panga maksevõimet veelgi.

Koosolekul kõiki viit aktsionäri esindanud Bergmann põhjendas protokollis otsust järgmiselt: «ASi ERA Pank nõukogu esimees tegi vastavalt põhimõttele järgida pangandusalast põhitegevust ettepaneku viia alljärgnevate kontsernisiseste deebitoride kohustused (eriti laenukohustused) ASi ERA Pank ees miinimumini, arvestades pangainspektsiooni ja audiitorite olnud ja võimalikku kriitikat seotud osapooltele väljastatud laenude suhtes ning järgides tingimuste määramisel eelkõige majanduslikku põhjendatust ASile ERA Pank.»

10. augustil lõppes pangale nõuete esitamise tähtaeg, tähtaegselt on esitatud nõudeid 544 miljoni krooni eest.

«Selline number on absurdne,» ütles panga juhatuse esimees Jaak Kiiker eile kohustuste summa kohta.

«Mina, Jaak Kiiker, kinnitan oma au ja südametunnistuse juures, et kohtule esitatud andmed vara, võlgade ja äritegevuse kohta on mulle teadaolevalt õiged,» ütles ta kohtus võlgniku vandes, kinnitades sellega 379 miljoni suurusi kohustusi ja 401 miljoni krooniseid varasid.

Kiiker kinnitas, et sai alles selle aasta augusti algul teada 1998. aasta 28. augusti üldkoosoleku otsusest.

Pankrotihaldurite Jaak Annuse ja Urmas Trossi hinnangul on panga varade realiseerimisväärtus umbes 250 miljonit krooni. Selle hulka on arvatud ka Bergmanni kustutatud laenud.

Jaak Annus ennustas nõuete kaitsmise osas tulevat kümneid kohtuvaidlusi. Ükski pankrotimenetlusega seotud inimene peale Andres Bergmanni ei ole lähiminevikus enam avaldanud arvamust, et võlausaldajad võiksid saada tagasi oluliselt rohkem kui poole rahast.

Bergmann ütles eile, et 250 miljonit krooni on varade kohta selgelt väga palju alla hinnatud. Pankrotiotsuse riigikohtusse edasikaebamine sõltub tema sõnul nõupidamisest advokaatidega.

Hiljemalt 7. septembriks peavad pankrotihaldurid esitama kohtule ja pankrotitoimkonnale ettekande senistest järeldustest, märkides ka arvamuse pankrotiga seotud kuriteo tunnuste olemasolu kohta. Haldurid taotlevad ajapikendust.

ERA Panga vastu esitatud nõuete kaitsmise koosolek toimub tõenäoliselt novembri alguses. Praegu töötab pangas veel üle 20 inimese, tasu vähemalt ühe protsendi rahuldatud nõuete summast saavad ka kaks pankrotihaldurit.

Madis Üürikese sõnul on Eestis ühe protsendi tasumäära seni nii tõlgendatud, et protsendi saab iga haldur.

Hetkel kuum