4. november 1999 kell 22:00

Kas peate keskkonnanõuete leevendamist õigeks?

Majandusministrina edastasin ma keskkonnaministrile töörühma ettepanekud. Töörühm võttis küsimuse ette Narva elektrijaamade algatusel.

Saastetasud mõjutavad elektrienergia hinda. Olulisemad on tuha ladustamise tasu ja süsihappegaasi tasu. Nii tuha hulka kui süsihappegaasi emissiooni ei ole võimalik investeeringutega mõjutada. Selle tõttu on otsene seos elektrienergia hinnaga. Elektrienergia hind on teatavasti oluline ka Eesti tarbijatele. On planeeritud kiiret kasvutempot vähendada. Keskkonnaminister on põhimõtteliselt nõus. Eesti Energia vaatab, palju keskkonnaministri vastuses antud määrad hinda mõjutavad ja otsustuse aluseks saab kompromiss elektrienergia hinna ja saastetasu määrade vahel.

Väävlioksiidide, lämmastikoksiidide ja lendtuha puhastusseadmetesse investeeringud on ette nähtud niikuinii. Kui kõik saastetasumäärad kokku liita, siis need, mida on võimalik vähendada, moodustavad kogu summast väikese osa. Sellega ei ole võimalik kogu saastetasu hulka oluliselt vähendada.

Me räägime ausat juttu sellest, et saastaja maksab. Aga siis kui ilmub Ameerika investor, kellele loomulikult ei meeldi maksta, sest nad saastavad siin, võtavad turgu siin ja saavad monopoliks siin, olukord muutub. Pean seda küllaltki ebaeetiliseks. Numbrite üle, kas nii või naa suur, võib vaielda, aga see, et lükatakse maksmine lihtsalt viis aastat edasi, seda ma pean täiesti põhjendamatuks. Kas keegi tahab öelda, et viis aastat ei saastata?

Arvutasime välja selle protsendi, mis saastemaksud sel selle suurkäibe juures moodustavad. Need ei ole nii suured summad, et me peaksime looduse arvel kompromissi tegema. Kultuurrahvad ei tee looduse arvel kompromisse. See on minu seisukoht. Otsustajad on täna teised ja kui nad tahavad kummardada, siis vastutus jääb nendele.

NRG võib ju öelda, et nemad ei ole seda taotlenud --kes siis sellest nii väga huvitatud on, kas majandusministeerium üksinda? See ei ole loogiline. Majandusministeerium ei maksa ju saastemaksu. Ma saan aru, see on üks kulu meie elektrienergia hinnas, aga see kulu on väike kulu. Me peaks harjutama ennast sellega, et saastamise eest tuleb maksta. Saastetasu on elektrihinna sees. Kui me selle protsessiga kaasa ei lähe, on see enesepetmine.

Hetkel kuum