23. november 1999 kell 22:00

Firmale oma .ee domeen

Interneti arengu tulemusena soovivad paljud organisatsioonid end Internetis esitleda ning omada eraldi domeeninime. Internetis on kindla organisatsioonilise kuuluvusega piirkondade tähistamiseks kasutusel domeeninimede süsteem (DNS -- Domain Name System), selle abil seotakse inimesele arusaadavad nimed internetiliikluse toimimiseks vajalike IP-numbritega. Domeeninimi kujutab endast punktidega eraldatud sõnajada kujul neli.kolm.kaks.yks, kusjuures tähtsamad sõnad asuvad paremal. Näites tähistab silp «yks» tippdomeeni, «kaks» teise taseme alamdomeeni, «kolm» kolmanda taseme alamdomeeni jne. Domeeninimedes ei tohi kasutada täppidega tähti ja erisümboleid. Lubatud on ascii-tähed (Ameerika standard), numbrid ja miinusmärk; suur- ja väiketähtedel vahet ei tehta.

Tippdomeenid on rahvusvahelised (näiteks .COM ja .NET) ja regionaalsed. Viimased baseeruvad kahetähelistel maakoodidel, Eesti kood on EE. Rahvusvaheliste kokkulepetega on iga tippdomeeni haldamine antud mingi organisatsiooni pädevusse, tippdomeeni .EE haldab riigiasutus EENet (Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk).

Kui .COM tippdomeeni alla saab igaüks registreerida suvalise nimega alamdomeeni, siis regionaalsete alamdomeenide saamiseks on enamikus riikides kehtestatud piirangud. Reeglina saavad nime taotleda registreeritud firmad, nad saavad vaid ühe domeeninime, piiratud on mitmesuguste üldtähendusega sõnade, geograafiliste nimede jms kasutamine.

Eksituste vältimiseks on mitmes riigis kehtestatud reegel, et taotletav domeeninimi peab tulenema firmanimest. Kui näiteks Saksamaal kasutatakse lihtkujulist domeeninime FIRMA.DE, siis mitmes riigis on kasutusel keerukam nimekonstruktsioon läbi mitme taseme alamdomeeni (nt xyz.paris.burreau.fr antakse Pariisis asuvale Xyz'i-nimelisele advokaadibüroole). On ka üksikuid nn mugavusdomeenimaid nagu Tonga (.TO) ja Tuvalu (.TV), kus analoogselt .COM tüübiga mingeid piiranguid pole.

Domeeninimi on firma identifikaator Interneti nimeruumis ning seda ei muudeta kergekäeliselt. Nime registreerimine ei anna talle kaubamärgi staatust. Taotleja vastutab selle eest, et nimi ei oleks vastuolus võõraste kaubamärkidega. Firmad ei saa domeeninimele omandiõigust, neile usaldatakse vastava nimeruumi haldamine, millega kaasnevad vastutus ja kohustused.

Nimesid ei anta ühegi firma kasutusse iga tema teenuse või projekti tarbeks. Samas keegi ei keela firmal, kes on saanud domeeninime FIRMA.EE, kasutada nimekuju TEENUS1.FIRMA.EE, TEENUS2.FIRMA.EE, PROJEKT9.FIRMA.EE. Sel juhul saavad FIRMA1 ja FIRMA2 pakkuda samanimelist teenust ning välistatud on eksitava eelise saamine.

Kuna .ee domeeninimi ei ole omandus, ei saa seda ka müüa.

Autor: Enok Sein

Hetkel kuum