28. november 1999 kell 22:00

Enne krundi ostmist tuleb arvestada paljude asjaoludega

Maa ostmine on üks keerukamaid kinnisvarateemasid. Kuna pakkumine on üsnagi suur, siis on ka hinnad ja pakkumiste tingimused küllaltki erinevad. Sageli on maa puhul selliseid hinda mõjutavaid tehnilisi ja seadusandlikke nüansse, mida tavakodanikul on raske või peaaegu võimatu tähele panna.

Kommunikatsioonide olemasolu on üks peamisi tegureid, mis mõjutab maa hinda. Ühes ja samas piirkonnas võib sarnane krunt kommunikatsioonidega maksta mitu korda rohkem kui krunt ilma kommunikatsioonideta.

Kõikide kommunikatsioonide väljaehitamine on tavaliselt kallis, mistõttu oleks kasulik olla kursis tegeliku olukorraga. Selleks tuleb pöörduda kohaliku vee ja kanalisatsiooni ettevõtte, elektri ning gaasi tarnija poole, et saada tehnilised tingimused, mis on alus väljaselgitamisel, kas kommunikatsioonide saamiseks on vaja välja ehitada täiendavalt trasse.

Kohalikul omavalitsusel on kinnisvara puhul eelisostu õigus, mida ta võib kasutada kahe kuu jooksul pärast notariaalse ostu-müügitehingu sõlmimist. Seetõttu on soovitav notariaalses tehingus näidata reaalset ostu-müügihinda.

Ettevaatlik tasuks olla ka krundi ostmisel, millel puudub detailplaneering. Detailplaneeringu tegemine ja ehitusloa saamine võib võtta kuni aasta aega. Detailplaneeringu puudumisel tasub konsulteerida kohaliku omavalitsuse arhitekti või maakorraldajaga, et saada teada, milliseid võimalusi annab piirkonna planeering.

Lisaks sellele tasuks konsulteerida ka keskkonnaametiga, kes annab detailplaneerimise lähteülesandele oma nõusoleku.

Pangalaenuga ostmisel peab ostja olema teadlik sellest, et pangad maksavad laenusumma välja pärast seda, kui kinnisvara on kantud kinnistusraamatusse. Seda seepärast, et vastupidiselt vallasvarale ei lähe omandiõigus üle ostu-müügilepingu sõlmimise hetkel, vaid sissekandmisel kinnistusraamatusse. Koos sellega hakkab kehtima ka panga kasuks seatud hüpoteek. Seaduse järgi võib kinnistusraamatusse sissekandmine võtta kuni kolm kuud.

Notari juurde minnes tuleb kaasa võtta kinnistusraamatu väljavõte (Endla 10, Tallinn), mis näitab, kes on krundi omanik ning kas kinnistule on kellegi kasuks seatud hüpoteek või kas on muid piiranguid. Kui müüja on abielus ning tegemist on ühisvaraga, peab notari juurde tulema ka abikaasa, kes annab kirjaliku nõusoleku kinnisvara müügiks.

Enne notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimist nõudke maaklerilt või müüjalt kõikide küsimuste kohta dokumenteeritud vastuseid. Kindlasti ei tasu nõustuda suuliste väidetega, et küll tuleb ja küll saab.

Lõpetuseks ütleksin, et eelpool kirjeldatu on vaid jäämäe veepealne osa. Kindel soovitus kõigile on enne krundi ostmist konsulteerida spetsialistiga.

Autor: Hindrek Leppsalu

Hetkel kuum