2. detsember 1999 kell 22:00

Hüvitusfond maksab X seeria obligatsioonide omanikele intressi 8,7% ehk 8,70 krooni iga obligatsiooni kohta. Kokku maksab Hüvitusfond intressituluna välja 5,2 mln krooni, teatas fond.

Intressitulu maksab fond investoritele, kes on obligatsioonide omanikud 8. detsembri päeva lõpu seisuga. Fondi teatel kantakse intressitulu kontodele 10. detsembril.

X seeria obligatsioonide lunastamine toimub 10. detsembril 2000. Hüvitusfond ostab obligatsioonid tagasi nimiväärtuses, makstes iga obligatsiooni eest 100 krooni. BNS

Tallinna börsi liikmete poolt kirjutatud optsioonide netopositsioonide maht ulatus novembri lõpus 80 mln kroonini, millest ostuoptsioonid moodustasid 97,6%.

Oktoobriga võrreldes kasvas optsioonide maht 28% ehk 17,5 mln krooni võrra.

Kõige enam optsioone oli novembri lõpu seisuga sõlmitud Hansapanga aktsiatele. Nende osa kõigist kirjutatud optsioonidest moodustas 62,7% võrrelduna 21,9 protsendiga oktoobris. Norma aktsiatele sõlmitud optsioonide osa vähenes novembris, moodustades 28,8% võrrelduna eelmise kuu 63,6 protsendiga. BNS

Läti mahla- ja joogitootja Gutta president ja juhatuse esimees Nikolai Lovtsov astus kreeditoride survel ametist tagasi ning nõukogu kinnitas otsuse.

Otsus jõustus 1. detsembril. Firma juhatuse esimehe kohusetäitjaks on nimetatud Patrik Mossberg. Nõukogu tegi ühtlasi ettepaneku kutsuda kokku Gutta erakorraline koosolek. Lovtsov ütles, et kreeditorid nõudsid tema tagasiastumist, sest ei pea teda firma juhtimisel kompetentseks. Lovtsov ütles, et otsustas tagasi astuda, vältimaks probleeme ettevõtte töös. Lovtsov ütles, et Guttal on tasumata mitu võlga, mille maksetähtaeg on käes, kuid ei soostunud võlgade suurust ega oma tagasiastumist nõudnud kreeditoride nimesid avaldama. BNS

Tallinna linnakohus tegi eile Taneli Järveti hagis Eesti Telefoni aktsiate väljanõudmiseks teist korda tagaseljaotsuse.

Kostja esindaja advokaadibüroo Raidla & Partnerid advokaat Toomas Vaher ütles, et kuigi Järvet oli protsessi pärast kohtu esimest tagaseljaotsust taastanud, ei ilmunud ta siiski kolmapäeval kohtuistungile. B>BNS

Hetkel kuum