Inno Tähismaa • 11. jaanuar 2000 kell 9:57

Hüvitusfondi obligatsioonide intress 7 protsenti

Hüvitusfond maksab VI ja XII seeria obligatsioonide omanikele intressi 7% ehk 7 krooni iga obligatsiooni kohta, teats Hüvitusfond.

Fond maksab VI seeria intressituluna välja 2,8 miljonit ja XII seeria omanikele 2 miljonit krooni. Intressitulu saavad VI seeria 2791 ja XII seeria 617 obligatsiooni omanikku.

Intressitulu makstakse nendele investoritele, kes on Eesti Väärtpaberite Keskdepositooriumi väärtpaberiregistri andmetel obligatsiooni omanikud 22.01.2000 päevalõpu seisuga.

Intressitulu kantakse arvele üks kord aastas 24. jaanuaril või sellele järgneval pangapäeval.

VI ja XII seeria obligatsioonide lunastamine toimub 24. jaanuaril 2002. Hüvitusfond ostab obligatsioonid tagasi nimiväärtuses, makstes iga obligatsiooni eest 100 krooni.

Hüvitusfondi füüsilistest isikutest obligatsiooniomanikele makstud intressitulu on tulumaksuvaba.

Hüvitusfondi 1999 III kvartali positiivne majandustegevuse tulem oli kokku 76,3 miljonit krooni. Fondi netoväärtus suurenes nimetatud perioodi jooksul 292 miljoni krooni võrra ja moodustas perioodi lõpul 1,012 miljardit krooni. Erastamisest laekus Fondi 258 miljonit krooni.

Hüvitusfond avaldab esialgsed 1999 aasta majandustulemused veebruari lõpus.

Hetkel kuum