Tiit Elner • 19. jaanuar 2000 kell 11:59

Euroopa Nõukogu komitee hindab rahapesu Eestis

Reedeni on Eestis rahapesu tõkestamist hindamas Euroopa Nõukogu vastava komitee delegatsioon. Hindajaid juhib komitee sekretariaadi esindaja John Ringguth, liikmed on Sloveeniast, Lätist, Tshehhist, Portugalist ja Iirimaalt. Peale Eesti riigiasutuste kohtub komitee siseministeeriumi teatel homme ka pangaliidu ja Hansapanga esindajatega. Valminud raporti projekti arutatakse komitee istungil, kus hinnatuil on õigus kommentaarideks ja esinevad kaks oponentriiki. Eesti on ise oponeerinud Leedu vastavat tegevust ja saanud ettepaneku oponeerida Liectensteini. Komitee materjalid on konfidentsiaalsed, hiljem avaldatakse vaid lühikokkuvõtted. Samaaegselt visiidiga arutab riigikogu täna Euroopa Nõukogu rahapesu alase konventsiooni ratifitseerimist ning rahapesu tõkestamisega seonduvat kriminaalkoodeksi ja kriminaalmenetluse koodeksi muutmist. Muudatused peaksid hõlbustama rahvusvahelist koostööd rahapesu tõkestamise vallas.

Hetkel kuum