27. jaanuar 2000 kell 22:00

Kas asutada piima ekspordiks riiklik ettevõte?

Me tegeleme põllumajandusministeeriumis ideega, et millistel tingimustel ja kuidas oleks võimalik asutada organisatsioon, kes koordineeriks piimatoodete eksporti.

Sellise organisatsiooni loomine on vajalik, et riigi poolt Euroopa Liidult välja kaubeldud kaubandustingimused ja kvoodid oleksid maksimaalselt Eesti põllumajandusele kasulikult täidetud. Initsiatiiv on tulnud ka paljus piimatööstustelt endilt. Nad tunnetavad, et oleks vaja ühte organisatsiooni, kes piimatoodete eksporti korraldab ja koordineerib. See välistab labased hinna mahatampimised väljakaubeldud kvoodi piires. Kui riigiametnikud kauplevad kaubandusläbirääkimistel Eestile välja kvoote, siis on meil huvi, et need kvoodid oleksid maksimaalselt täidetud.

Kui oleme piimatoodete osas sellise organisatsiooni loomisega ühele poole saanud, hakkame vaatama, kuidas sarnased toimingud võivad ennast õigustada terves toiduainetesektoris. Sellise organisatsiooni loomine on vaieldamatult vajalik, kuid ei ole veel selge, millise juriidilise vormi ta saab. Võib-olla saab ta luua puhtalt erafirmade baasil. Põllumajandusministeeriumi huvi seisneb ainult selles, et põllumajandussektorisse võimalikult palju raha tuua.

Kui räägin oma arvamusest, siis mulle tundub see tavapärane näiliselt lihtsama vastupanu teed minek. Olukorras, kus mingi probleem kerkib, üritatakse seda lahendada riikliku firma loomise kaudu. Tõenäoliselt kujuneb sellise firma tegevus ebaefektiivseks ja ma usun ka, et erastruktuurid tuleksid sellise firma loomisega palju paremini toime.

Riigi rolliks võib jääda ikkagi ainult teatavate toetussüsteemide väljakujundamine. See aeg, kui riik eksportis piima, puitu, liha, võiks jääda küll kaugesse minevikku. Sellise ettevõtte asutamine on üks tavapäraseid turumoonutusi.

Ma ei usu, et eksporditoetusi oleks võimalik maksta kaubagruppe lahutades ja ühte kaubagruppi teisele eelistades.

On raske uskuda, et Eesti tugevamad eksporditooted suudab paika panna mõni ametnik laua taga nuputades. Need tooted, mis kujunevad Eesti edukamateks ekspordiartikliteks, paneb ikkagi paika turg. Ja kui rääkida eksporditoetustest, siis peab valitsus lähenema üldiselt, mitte eelistama osa kaubagruppe.

Hetkel kuum