1. märts 2000 kell 22:00

Keda näeksite teie Eesti Panga järgmise presidendina?

Ma kahtlen väga, kas me neljapäeval selle otsuseni jõuame. Meil on veel kokku leppimata protseduurireeglites ja me hakkame põhilisena arutama neid protseduure, mille järgi me n-ö käituma hakkame.

Kuivõrd ma olen ise panga nõukogu liige ja kogu see värk on nii, nagu ta on, siis ma jätaksin esialgu oma eelistused välja ütlemata, kui päris aus olla. Arusaadavatel põhjustel.

Ma olen halb klient teie jaoks, sest me oleme kokku leppinud, et panga nõukogu liikmed ei kommenteeri seda küsimust. Eesti Panga nõukogu arutab isekeskis läbi ja esitab kandidaadi. Selles mõttes ma tahan olla lojaalne nõukogu otsusele.

Me räägime üksnes reglemendist ja neljapäevasel koosolekul minu teada nõukogu veel presidendikandidaate ei esita. Oma eelistust ma ei saa välja öelda, sest olen panga nõukogu liige. Aga ma olen kunagi öelnud kriteeriumid, millele peab vastama keskpanga president:

Ta peab olema sõltumatu kommertspankadest nii omandi, töö kui ka perekondlike seoste suhtes.

Ta peab olema spetsialist rahapoliitika ja makromajanduse alal. Mina näeks hea meelega seda, et tulevasel panga presidendil oleks akadeemiline kraad. Kolmas kriteerium ? panga president on avaliku elu tegelane, st teda peavad aktsepteerima nii poliitilised kui ka majandusringkonnad. Päris kindlasti ei saa ta tulla mingi erakonna tippjuhtkonnast. Maksavad samad kriteeriumid mis Euroopas ja minu jaoks on need kriteeriumid väga hästi läbi mängitud Saksamaa Liidupangas.

Me oleme nõukogu liikmetega omavahel arutanud, et me sel teemal suud ei pruugi. Me oleme praegu ikkagi veel selles staadiumis, kus me alles hakkame arutama protseduuri, kuidas kogu seda lugu üldse korraldada.

Päris oluline kriteerium on see, et ta ei tohi olla seotud kommertspankadega. Ma kujutan ette, et veel olulisemad on kaks asja ? üks on üldine rahandus- ja majanduspoliitiline silmaring ja tase. Teine on administraatorivõimed. Need kaks on põhikriteeriumid, seotused jm on sellised täiendavad nõuded.

Hetkel kuum