Inno Tähismaa • 12. aprill 2000 kell 8:13

Regionaalase arengu programmidel toetusteks tee lahti

Eile kinnitas ligi 50 miljoni kroonise mahuga regionaalarengu sihtasutuse nõukogu koosolek regionaalse arengu programmidest finantseerimise taotlemise ja menetlemise korra, mis avab rohelise tee regionaalsete projektide toetusele.

Praegu toimivad Eestis regionaalse arengu programmidest kohaliku omaalgatuse programm, saarte programm, tööstuspiirkondade programm, põllumajanduspiirkondade programm, Setomaa programm, keskustevõrgu programm ning piireületava koostöö programm.

Ühine programmist finantseerimise taotlemise ja menetlemise kord on kinnitatud käesolevaks aastaks saarte, tööstuspiirkondade, põllumajanduspiirkondade ja Setomaa programmile. Vastavalt korrale võivad taotlusi esitada füüsilised isikud, füüsilisest isikust ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused, kohalikud omavalitsused ja maavalitsused ning valitsusasutuste poolt hallatavad riigiasutused. Erandina võivad taotlejateks olla äriühingud.

Projektide elluviimise maksimaalne tähtaeg on 24 kuud. Programmide raames ei finantseerita tegevusi, mis on abikõlbulikud eelstruktuurifondi SAPARD raames.

Üldjuhul ei finantseerita projekte, mille puhul on taotletav toetus väiksem kui 50 000 krooni. Oma- või kaasfinantseerimine peab moodustama 20% projekti eelarvest, sellest pool võib olla mitterahaline panus.

Taotlused esitatakse vastava programmi juhile või regionaalarengu sihtasutusele. Taotlus peab olema vormistatud kinnitatud taotlusvormil ja sisaldama programmi nime, millest toetust taotletakse, projekti eesmärki, lõpptähtaega, eesmärke, mõõdetavaid tulemusi.

Taotlusvormid ja korra leiab ERSA koduleheküljelt aadressil www.erda.ee. Taotluste esitamise tähtajad on 15. juuni ja 10. november.

Hetkel kuum