Priit Harik • 20. november 2000 kell 22:00

Digitaalajastu vallutab videovalve

Turvafirma ESS pakub mitmeid uue tehnilise lahendusega teenuspakette. Videopatrull sobib klientidele, kes soovivad, et nende objekte jälgitakse mitte pidevalt vaid teatud perioodilisusega. Valvatavale alale paigaldatakse videokaamerad, kaamerate signaal muudetakse digitaalseks ja suunatakse üle ISDN-telefoniliini valvekeskusesse. Kliendi poolt määratud perioodilisusega võtavad seadmed valvekeskusega ühendust ning operaator kontrollib objektil toimuvat. Online videovalve võimaldab teenust pakkuval turvaettevõttel reageerida vastavalt reaalsele ohuolukorrale.

Digitaalse videovalve nõrkus seisneb suures hulgas aparatuuris, mille ühe lüli mittetöötamine tähendab süsteemi mittetoimimist. Teenuse kvaliteet on otseselt seotud telefoniliinide kvaliteediga. Probleeme võib tekkida ka odavamate, vanemate videovalvesüsteemidega. Tavapärase videovalve osadeks on kaamera, pilti salvestav videomakk, monitor ning pildivahetaja. Süsteemi miinuseks on suuremahuline tühisalvestust ning suur ajakulu, et hiljem vajalik lõik pikast salvestuses üles leida. Samuti pildikvaliteedi suur langus, kuna kasutatav VHS makk salvestab vaid piiratud osa kaamerasignaalist olles samas pidevalt töös, kuluvad nii makk kui lindid kiiresti, andes tulemuseks üha kehveneva pildikujutise. Kaamerate arvu suurenedes sai aina olulisemaks probleemiks pausiaeg pildis, kuniks salvestati järgemööda teisi kaamerapilte süsteemis. Tulemuseks oli hüplik stoppkaadrite jada, kus ühel piltidest võis sissetungija olla alles liiga kaugel, järgmisel aga juba pildiväljast lahkunud. Kui süsteemiga oli üritatud ühendada alarmjuhtimine, siis jäi puudu oluline pilt sellest, mis toimus just veidi enne alarmi.

http://www.axis.com/products/cam_2120/livedemo.html

Hetkel kuum