Madli Zobel • 13. veebruar 2001 kell 9:16

Pensionikindlustuse register muudetakse kasutajasõbralikumaks

Valitsuse istungil muudeti määrust, mille rakendumisel tekib võimalus kanda riiklikku pensionikindlustuse registrisse nii andmeid, mida esitab hüvitise taotleja, kui ka andmeid temale makstava hüvitise määramise kohta. Samuti tekib võimalus kanda registrisse Haigekassast ja Maksuametist laekuvaid andmeid, mis vähendab oluliselt inimeste jooksutamist. Hüvitise taotleja ei pea ise taotlema dokumente, mis tõestavad tema sissetulekuid ja haigushüvitisi.

Kuriteoohvritele riikliku hüvitise maksmise seaduse ja Sotsiaalmaksuseaduse ning Andmekogude seaduse alusel otsustas valitsus muuta määrust, millega asutati Riikliku pensionikindlustuse register.

Määrusemuudatustega sätestatakse Riikliku pensionikindlustuse registri põhimääruses seaduste muudatustest tulenevad täpsustused, eriti aga Kuriteoohvritele riikliku hüvitise maksmise seadusest tulenevad täpsustused.

Esitatakse ettepanek rakendada määrust tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2001.

Hetkel kuum