Inno Tähismaa • 12. märts 2001 kell 13:30

Rahandusministeeriumis valmis kogumispensioni seaduse eelnõu

Rahandusministeeriumis sai valmis ja läks justiitsministeeriumisse kooskõlastamiseks kogumispensionite seaduse eelnõu, mille aluseks on uue pensionisüsteemi nn teise samba ehk kohustusliku kogumispensionisüsteemi rakendamine, teatas rahandusministeeriumi esindaja.

Eelnõu eesmärgiks on suurendada pensionisüsteemis inimeste huvitatust ja vastutust. Senine täielikult kollektiivsele vastutusele ja põlvkondadevahelisele ümberjaotusele tuginev pensionisüsteem vabastab indiviidi vastutusest oma vanaduspõlve eest, peidab pensionisüsteemi tegelikku hinda ja võib süvendada põlvkondade vahelist huvide konflikti ning vastuolu indiviidi ootuste ja riigi võimaluste vahel, seisab ministeeriumi teates.

Siim Kallase sõnul on kogumispensioni seaduse idee selles, et inimene muutub oma maksete peremeheks ehk kogutud pensioni jääk muutub inimese oma varaks, mille pealt tekivad intressid ja mida saab ka pärandada.

Rahandusministeeriumi hinnangul võimaldab kogumispensioni rakendamine tervikuna säilitada pensionide senise taseme ning soodsa majandusarengu korral (pensionifondide tootlus on suurem kui reaalpalga kasv) võib see perspektiivis kaasa tuua pensionide ostujõu kasvu.

Eelnõu on ette valmistanud rahandusministeerium koostöös sotsiaalministeeriumiga. Väljatöötamisel osalesid ka väärtpaberite keskdepositooriumi, maksuameti, Eesti Panga, kindlustusinspektsiooni, fondihaldurite liidu ja kindlustusseltside liidu esindajad.

Eelnõu ja seletuskirjaga saate tutvuda rahandusministeeriumi <#koduleheküljel=http://www.fin.ee/seadus/eelnoud.htm>.

Hetkel kuum