Erik Samel • 17. aprill 2001 kell 8:45

Vallavalitsustelt võetakse õigus ise avaliku korra eeskirju kehtestada

Valitsus kiitis täna heaks Haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmise seaduse eelnõu ning edastas selle riigikogu menetlusse. Seaduseelnõus muudetakse Haldusõiguserikkumiste seadustiku § 2 lõiget 2, millest jäetakse välja valla- ja linnavalitsuste õigus kehtestada avaliku korra eeskirju.

Eelnõust tulenevalt tuleb kohalikel omavalitsustel tunnistada kehtetuks oma avaliku korra eeskirjad. Samuti kehtestatakse senise sanktsiooni- avaliku korra eeskirjade rikkumise eest- asemel sanktsioon avaliku korra rikkumise eest - rahatrahv kuni saja päevapalga ulatuses.

Hetkel kuum