13. juuni 2001 kell 14:07

Tartu endine linnaametnik mõisteti soojalaenuga seotud süüdistuses õigeks

Riigikohus mõistis eelmise nädala reedel õigeks Tartu linnavalitsuse omaaegse energeetikaosakonna juhataja Priit Paalo, keda süüdistati Maailmapangast võetud soojalaenuga seoses 75 miljoni krooni suuruse kahju tekitamises.

Paalot süüdistati selles, et ta võõrandas Tartu linnavolikogu nõusolekuta ja linnavalitsusega kooskõlastamata laenuraha eest rekonstrueeritud katlad ASile Anne Soojus, ja selles, et 2,9 miljonit krooni oli kulutatud kütuse ostuks ning turbauuringuteks.

Kohus leidis, et varade võõrandamine Anne Soojusele otsustati kollegiaalselt, mitte Paalo ainuisikulise otsusega. Samuti leidis kohus, et Paalo ei kasutanud kütuse ettemaksu meelevaldselt ega oma ametiseisundit kuritarvitades.

Paalo kaitsja, vandeadvokaadi Aivar Pilve sõnul on antud kohtuasi negatiivne näide, kuidas alusetute süüdistustega on püütud poliitilist küündimatust varjata. ?Süüdistuses on aluseks võetud, et linna nimel vastutas vaid Paalo ja kõik teised on käitunud õiguspäraselt,? ütles Pilv.

Pilve sõnul olid nii mitmedki kohtus tunnistusi jaganud linnaametnikud ebaobjektiivsed ja varjasid tegelikke fakte. ?Nende ütlused läksid dokumentidega võrreldes lahku,? lisas Pilv.

Tartu linnavalitsuse linnasekretär Jüri Mölder ütles, et kuigi Tartu linn oli antud protsessi kaasatud kolmanda isikuna ning oli esitanud ka tsiviilhagi, oli linn protsessist väljunud juba pärast Tartu soojamajanduse müümist.

Tartu linn müüs eelmise aasta sügisel Tartu Keskkatlamaja aktsiad 230 miljoni krooni eest ASile KotkaEnergy Holding. Linn maksis selle raha eest ära 1994. aastal Maailmapangast võetud soojalaenud.

Tartu linnakohus mõistis Priit Paalo 16.10.00 süüdi ning karistas teda üheaastase vabadusekaotusega katseajaga. Tartu ringkonnakohus mõistis Paalo 29.01.01 õigeks.

Priit Paalo töötas Tartu linnavalitsuse energeetikaosakonnas 1993. aasta märtsist kuni 1995. aasta lõpuni. Pärast seda oli ta kuni 1998. aasta sügiseni ASi Anne Soojus juhatuse esimees. Alates 1999. aasta algusest töötab Paalo ASi Kohtla-Järve Soojus soojusvõrkude direktorina.

Hetkel kuum