Merike Ojasson • 14. juuni 2001 kell 8:01

Noored tulevad firmadesse vanapaberit küsima

Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Amet on algatanud koostöös Eesti Noorte Looduskaitse Ühinguga vanapaberi kogumise kampaania. Selle eesmärgiks on tõsta inimeste teadlikkust prügi sorteerimise vajalikkusest.

Eesti Noorte Looduskaiste Ühingu projektijuhi Allan Kokkota sõnul on kampaania raames kavas külastada suuremaid kaubakeskuseid, korterelamuid ja teisi asutusi, kus tekib palju kasutut vanapaberit.

'Räägime ettevõtete juhatajatega ning korteriühistute esimeestega ja püüame neile selgitada keskkonnasäästliku tegutsemise eeliseid,' lisas Kokkota.

Tallinna jäätmehoolduseeskiri kohustab kõiki Tallinna asutusi ja ettevõtteid koguma taaskasutatavate jäätmetena eraldi vanapaberit ja pappi juhul, kui neid jäätmeliike tekib üle 50 kg nädalas.

Vanapaberi kogumise kampaania kestab kuni oktoobrini.

Hetkel kuum