Olavi Kärsna • 18. oktoober 2001 kell 22:00

FIE-l pole laenamine keelatud

Äriseadustik sätestab laenuandmise keelud ainult äriühingutele, füüsilisest isikust ettevõtjale pole selliseid piiranguid kehtestatud. Tulumaksuseaduses on aga paragrahv 48 nimega ?Tulumaks erisoodustustelt?. Teiega vestelnud ametnik oli ilmselt sellest kunagi midagi kuulnud. Lugege teiegi seda.

(1) Tööandja maksab tulumaksu töötajale tehtud erisoodustuselt.

(2) Tööandjaks lõike 1 tähenduses on residendist juriidiline või füüsiline isik, samuti riigi- või kohaliku omavalitsusüksuse asutus ning mitteresident, kellel on Eestis püsiv tegevuskoht (§ 7) või kellel on Eestis töötajad.

(3) Töötajaks lõike 1 tähenduses on töölepingu alusel töötav isik, avalik teenistuja (§ 13 lõige 1), juhtimis- või kontrollorgani liige (§ 9), samuti füüsilisest isikust ettevõtja, kes müüb tööandjale kaupu või osutab teenuseid pikema aja jooksul kui kuus kuud.

(4) Erisoodustus on igasugune kaup, teenus, loonustasu või rahaliselt hinnatav soodustus või kingitus, mida antakse lõikes 3 nimetatud isikule seoses töö- või teenistussuhtega, juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olekuga või pikaajalise lepingulise suhtega. Erisoodustus on muu hulgas:

6) laenu andmine rahandusministri poolt kehtestatud alammäärast madalama intressiga;

Sama seaduse § 8 järgi on füüsilise isikuga seotud isikuteks tema abikaasa, otsejoones sugulane, õde või vend, õe või venna alaneja sugulane, abikaasa otsejoones sugulane, abikaasa õde või vend.

Nagu näete, kehtib erisoodustuste jutt ainult nende inimeste kohta, kellele te olete tööandjaks. Seotud isikutest ei räägita siin üldse. Kui seotud isik teie heaks ei tööta ei töölepinguga ega FIEna, ei puuduta kogu see erisoodustuste jutt teie laenuandmist.

Tulumaksuseadus räägib füüsiliste isikutega seotud isikutest ainult varaga tehtavate tehingute juures. Nimelt ei tohi seotud isikutega teha ostu-müügitehinguid imelikult madalate või kõrgete hindadega ja niimoodi vara müügiga kahjumisse minna.

Hetkel kuum