1. november 2001 kell 22:00

TOP 50 koostamise metoodika

TOPis on 50 suurema käibega ettevõtet, kelle jaekaubandustegevuse osakaal moodustab firma kogukäibest vähemalt 50 ning ettevõte on vähemalt kahe viimase majandusaasta (1999. ja 2000. aasta) jooksul arendanud aktiivset majandustegevust.

TOPi koostamiseks võttis Äripäev ettevõtteregistrist 50 suurema käibega jaekaubandusettevõtte andmed. Andmete küsitlusleht ilmus mitmel korral ka Äripäevas. Seejärel saadeti ettevõtteregistrist saadud andmed firmadesse kontrollimiseks.

Jaekaubanduse TOPi koostamisel kasutati sama metoodikat kui Äripäeva TOP 100 puhul. 50 suuremat jaekaubandusfirmat reastati põhijärjestusse kuue näitaja põhjal: 2000. aasta käive, käibe kasv kordades 1999. aastaga võrreldes, 2000. aasta puhaskasum, kasumi kasv absoluutarvudes 1999. aastaga võrreldes, rentaablus ja 2000. aasta varade tootlikkus (rahvusvaheliselt tuntud kui ettevõtte efektiivsuse näitaja return on assets ? ROA). ROA arvutasime 1999. ja 2000. aasta bilansimahu ning kasumi põhjal, kus ROA = puhaskasum : perioodi keskmine koguvara × 100. Kuue näitaja põhjal koostatud kuus pingerida annavad kogupunkte kasvavas järjestuses, edetabeli kokkuvõttes kõige vähem punkte saanud ettevõte on TOPi võitja.

Hetkel kuum