Heidit Kaio • 12. detsember 2001 kell 11:45

Viimasel linnavalitsuse istungil jagati erakordselt palju raha

Selle aasta viimasel linnavalitsuse istungil, mis on ühtlasi viimane enne linnapeale umbusalduse avaldamist volkogus, eraldati kokku 1 270 883 krooni ja 25 senti.

Kommunaalametile eraldati kokku 583 770 krooni, sellest 500 000 krooni

eraldati Tallinna Kaarli kiriku fassaadivalgustuse väljaehitamiseks.Nimetatud summa eest ehitatakse vastavalt olemasolevale eskiisprojektileKaarli kiriku fassaadivalgustus.

83 770 krooni eraldati kommunaalametile Riigikohtu 7. novembri 2001

kohtuotsuse täitmiseks.

Kultuuriväärtuste ametile eraldati 125 000 krooni, et toetada Tallinna Jaani

kiriku Orelifondi. Sihtasutus Tallinna Jaani Kiriku Oreli Fond eesmärgiks onvahendite kogumine ja nende sihipärane kasutamine Tallinna Jaani kirikuoreli restaureerimiseks.

Linnakantseleile eraldati 300 000 krooni õigusabi eest tasumata arvete

tasumiseks.

Ettevõtlusametile eraldati 200 000 krooni, et toetada aastavahetusel

Harjumäel toimuva ilutulestiku korraldamist.

Spordi- ja noorsooametile eraldati 62 213 krooni ja 25 senti, et tasuda

tegevuse lõpetanud Tallinna Ratsaspordibaasi vee- ja kanalisatsiooniteenustevõlg Tallinna Loomaaiale.

Hetkel kuum