Sulev Oll • 28. märts 2002 kell 11:58

Nekele kehva kütuse müümise eest Eesti suurim trahv

Tallinna Linnakohus otsustas karistada ASi Neke 200 000 krooniga kvaliteedinõuete mittevastava diislikütuse müümise eest Tallinnas Laagna tee 1 asuvas tanklas.

Energiaturu inspektsiooni peadirektori asetäitja Margus Kasepalu sõnul on see rahatrahv suurim, mis sellise tegevuse eest Eestis siiamaani määratud.

Neke müüdud diislikütuse määrimisomadused olid üle 530 ühiku samal ajal kui vedelkütuse kvaliteedinõuded seavad maksimumnormiks 460 ühikut.

Margus Kasepalu sõnul kaevati AS Neke kohtusse, sest firma rikkus kütusemüügiga seotud seadusesätteid aasta jooksul juba kolmandat korda. ?Arvan, et niisuguse rikkumiste hulga korral on meie poolt määratav maksimaalne trahvisumma, sada tuhat krooni, liiga väike,? ütles Kasepalu. ?Kohus võib aga määrata kuni poole miljoni krooni suuruse trahvi.?

Neke on viidanud, et ostis kütuse OÜlt Ramsarto Grupp. Viimane olevat esitanud ka vastavusotsuse selle kohta, et nende müüdav suvediislikütus vastab kvaliteedinõuetele.

Energiaturu Inspektsioon kontrollis Neke Laagna tee 1 tanklat eelmise aasta 24. novembril. Analüüsitud bensiinide 95 ja 98 omadused vastasid kvaliteedinormidele, diislikütus tunnistati aga halbade määrimisomaduste tõttu nõuetele mittevastavaks. Ebatraditsiooniliselt kõrge oli ka happesus, mahtudes siiski normi piiridesse.

ASi Neke on varem halduskorras aastatel 2000 ja 2001 karistatud.

Lisaks 200 000-kroonisele trahvisummale tuleb Nekel tasuda ka ekspertiiside eest, mis maksid rohkem kui 5500 krooni.

Menetlusosalistel on õigus esitada apellatsioonkaebus 10 päeva jooksul Tallinna Ringkonnakohtule.

Hetkel kuum