29. aprill 2002 kell 13:19

Algab tugevdatud jäätmeveo kontroll

Keskkonnainspektsiooni Harjumaa osakond teeb ajavahemikul 29.04.02 kuni 19.05.02 tugevdatud jäätmealast järelevalvetööd.

Seekord on kavas kontrollida jäätmeveo korraldust kohalikes omavalitsustes ning keskkonnakaitselist olukorda suletud väikeprügilates.

Suurimaks keskkonnaprobleemiks on kujunenud nn omavolilised prügilad, mis reeglina sisaldavad ka ohtlikke jäätmeid ning on seega otseseks ohuks põhjaveele. Keskkonna risustamise ja ebaseaduslike jäätmeladestuspaikade üheks tekkepõhjuseks on korraldatud jäätmeveo puudumine või ei ole sellega haaratud kõik majapidamised. Probleem muutub eriti teravaks seoses väikeprügilate sulgemisega.

Hetkel kuum