Inno Tähismaa • 23. mai 2002 kell 14:44

Maksuamet: Indrek Neivelti käitumises pole kuriteo koosseisu

Indrek Neivelti käitumises ei ole kuriteo koosseisu, ütles maksuameti juriidilise osakonna juht Maret Ambur.

?Maksuamet ei ole tõepoolest esitanud avaldust kriminaalasja algatamiseks Indrek Neivelti asjas ei politseile ega Maksuameti Maksupettuste Uurimise Keskusele,? ütles Ambur. Tema sõnul on maksuamet on seisukohal, et kuigi Harju maksuameti poolt maksu määramine oli põhjendatud, ei esine viidatud maksuasjas maksukuriteo tunnuseid ning Indrek Neivelti käitumises ei ole kuriteo koosseisu.

Ambur ütles, et maksuameti pädevuses on kontrollida maksude tasumise õigsust ja määrata tasumisele kuuluvad maksusummad, kui on tuvastatud, et maksumaksja on seaduses ettenähtust vähem maksu tasunud. ?Kontrollimisel tuvastatud maksuõiguserikkumisi võib olla kahesuguseid: maksuõiguserikkumised ja maksukuriteod,? ütles Ambur. Ta lisa, et mitte iga maksuasi ei ole tingimata maksupettus ehk kuritegu, vaid paljudel juhtudel on tegemist maksuseaduste valesti kohaldamisega, mis iga kord ei tähenda, et isik oleks tasunud seaduses ettenähtust vähem makse seetõttu, et pani toime maksukuriteo.

Ambur ütles, et maksuamet kontrollib ja määrab makse ka nendel juhtudel, kus kriminaalõiguslikus mõttes kuriteo koosseis puudub, kuid tuvastatud on, et maksukohustuslane ei ole maksuseaduse sätteid järginud või on neid valesti kohaldanud. Selliste maksuõiguserikkumiste tuvastamine ja maksu määramine on maksuameti ja maksuameti kohalike asutuste peamine ülesanne. Maksukuritegude ehk maksupettuste uurimiseks on maksuameti struktuuris loodud spetsiaalne allasutus- Maksupettuste Uurimise Keskus, kelle ametnikel on õigused vastavate uurimistoimingute tegemiseks ja kriminaalasja menetlemiseks.

Amburi sõnul kehtib maksuõiguses proportsionaalsuse põhimõte, mille kohaselt isiku õiguste ja vabaduste piiramine ning riigivõimu poolt kasutatavad vahendid peavad olema vastavuses tuvastatud asjaoludega. Isiku suhtes ei ole lubatud rakendada ülemäärast sundi, mis ei ole kooskõlas kontrollimisel tuvastatud asjaoludega. Maksuamet kaalub iga maksustamisasja puhul eraldi, millise abinõu kohaldamine vastavas asjas on proportsionaalne. Sellist kaalutlusõigust kasutades on maksuamet jõudnud järeldusele, et Indrek Neivelti asjas ei ole põhjendatud kriminaalasja algatamine ning vastavas maksuasjas puudub kuriteo koosseis.

Ambur ütles, et proportsionaalsuse põhimõttest tulenevalt ei ole võrdlus muude isikute suhtes algatatud kriminaalmenetlusega teistes maksuasjades kohane kuna tegemist on erinevate maksustamisasjadega. ?Üksnes tasumata jäetud summa suurus ei ole põhjuseks kriminaalmenetluse algatamiseks,? lisas ta.

Hetkel kuum