Sami Seppänen • 4. september 2002
Jaga lugu:

Mobiilipiruka jagamine Eesti turul jätkub

Kelle arvamus või visioon osutub õigeks, seda näitab aeg. Telekommunikatsiooni puhul on tegemist tegevusalaga, kus kasv on olnud oluliselt kiirem üldisest majanduskasvu tempost. Eelduseks sellisele kasvutempole on teenus, mida turg vajab ? mobiilkõne. Vajadus liikudes rääkida lõi hea pinnase kiirele traadivabaduse arengule. Tänaseks, kui mobiiltelefon on ligi 60 eestimaalastest, on kiire kasv pöördunud ja saavutatud on stabiilsus, kus mobiili kasutajate hulk ei kasva enam paari aasta taguses tempos.

Mobiilvaldkonna edasine majanduskasuv tempot ületav kasv peab tulema turu keskmise kasutuse tõusust või suuremast hulgast uutest teenustest, mida pakutakse olemasolevale turule.

Uued teenused ei pruugi tähendada uut põlvkonda mobiilsides (3G) vaid eelkõige uue lähenemise või uudse kasutusviisiga olemasolevaid teenuseid. Seega võib leida täna domineerivate kõneteenuse või SMSi seest uusi võimalusi, mis viivad mobiilsidevaldkonna tõusule.

Turule sisenevad uued teenusoperaatorid (CityGSM, Vertelson) lähtuvadki samast põhimõttest ? vähemalt osaliselt olemasolevad teenused, kuid uus lähenemine. Kui neil õnnestub tarbijaid köita, leiavad nad turu, mis ei pea täies mahus tulema teiste operaatorite olemasolevate klientide arvelt, vaid uute võimaluste kaudu tekkiva tarbimise arvelt.

Kiire kasvu faasis on tegevusala eesmärgiks haarata turgu ja luua brand. Tähtsaim on selles etapis on luua klientides vajadus teenuse järele, mis oleks nende igapäevase elu lahutamatu osa. Tänaseks on see situatsioon Eestist kolme operaatori poolt loodud. Mobiili kasutab üle 780000 elaniku, turul on kolm tugevat brandi.

Aeglase kasvu faasis pööratakse suurttähelepanu olemasolevale kliendibaasile ja brandi arendamisele. Võtmesõnad on aktiivne teenuste arendamine, kuluefektiivsus, koostöö nii konkurentide kui teiste turul tegutsevate partneritega. Turg hakkab nõudma lisaks olemasolevatele, nn tavateenustele ka lisaväärtust pakkuvaid teenuseid. Radiolinja puhul võib tuua näiteks Infomenüü teenuse, mis tänu Nokia uudsele tehnoloogilisele platvormile pakub senisest lihtsamat võimalust kasutada SMS teenuseid.

Täna turul tegutsevad operaatorid on õpetanud kliente mobiili kasutama, sellest on saanud inimeste igapäevane kommunikatsioonikanal. Nüüd, kus tänaste mobiiloperaatorite põhitähelepanu on koondunud kliendibaasi kasvatamiselt klientide hoidmisele ning kliendid otsivad põhiteenustele lisaväärtust on õige aeg turule tulla uutel tegijatel. Tänane Eesti mobiilsideturg, kus tarbimisharjumused on välja kujunenud, on piisavalt suur ära elamaks enam kui kolmel tegijal. Tulemuslikuks tegutsemiseks on vaja leida uusi ja omapäraseid lahendusi, mida turg vajab, see on väljakutseks uutele teenuspakkujatele.

Kindel on ka see, et iga uus tulija ergutab turgu. Kui EMT oli turul NMT võrguga, siis Radiolinja tulek tõi kaasa esimese GSM võrgu, Q-GSM esimese kõnekaardi. Uued tulijad toovad uusi lahendusi. Kui Radiolinja ja Q-GSM tõstsid oma turule tulekuga mobiilturu kasvu kiirust, siis tänased uued teenusoperaatorid ei mõjuta ilmselt turgu sama palju. Küll aga toovad nad klientidele uusi võimalusi ja sunnivad teisi operaatoreid uutes konkurentsitingimustes oma tegevust värskema pilguga üle vaatama.

Me näeme, et uues olukorras võidavad kõik, sest turu aktiivistumine toob uusi lähenemisi ja võimalusi. Kuigi paljud on harjunud olukorraga, kus turul on 3 operaatorit, mahub siia tegijaid lisaks, sest ka tänastel ja uutel klientidel peab olema rohkem valikuid, suurem konkurents rahuldab tarbijate vajadusi ja tagab tugeva arendustegevuse.

Kiire turukasvu faasis on üks olulisemaid näitajaid kliendi numbri kasvu kiirus ja leviala kasvu tempo. Turu stabiliseerudes on olulisim näitaja käibega mõõdetud turuosa. Lisaks turuosale on olulisteks näitajateks ka roaming-partnerite arv, panustused arendustegevusse.

Uute tulijate arengu kiirust mõõdetakse algul kliendinumbri järgi, kuid üsna peatselt tekib kliendiarvu kõrvale olulisem näitaja, mis aitab tegutsejaid omavahel võrrelda, positsioneerida.

Tänaseks on Radiolinja allkirjastanud võrguressursi jagamise lepingu ühega uutest turule tulijatest, läbirääkimised käivad järgmistega.

Meie soov on näha Eesti mobiilsideturgu mitmekülgsena, mis toob veelgi enam tarbijaid mobiilse eluviisi juurde.

Jaga lugu:
Hetkel kuum