9. detsember 2002 kell 22:00

Infosüsteemide juhist saab firma arhitekt

Kiired muutused tehnoloogias ja infotehnoloogia järjest laiem kasutamine äris on oluliselt muutnud ITga seotud inimeste tööd.

Tehnoloogia hinna langus ja andmeside kättesaadavus on sünnitanud uusi IT-l baseeruvaid teenuseid. E-post ja internetipank on muutunud osaks meie igapäevatöödest.

Spetsialistist, kelle peamisteks tööriistadeks olid kruvikeerajad ja programmeerimisvahendid, on saanud juhatuse liige. Igapäevaselt kasutatavad mõisted, nagu kõvaketta maht ja protsessori kiirus, on asendunud mõistetega eelarve, tasuvus jms. Tänapäeva ettevõttes on IT-juhist kujunenud infosüsteemi juht, kelle tööks on ettevõtte äriprotsesside arendamine. Kes siis on infosüsteemi juht?

Infosüsteemi juhi (IS-juht) tööks on ettevõtte infosüsteemi arendamine. Ta on firma arhitekt, kes planeerib ja korraldab ettevõtte infotöötlust ja andmete säilitamist. IS-juhil on suur osa töö korraldamisel ettevõttes ja tööprotsesside kirjeldamisel. Konsultatsioonifirma PriceWaterhouseCoopers uuringute kohaselt muutuvad järjest tähtsamaks IS-juhi strateegilise planeerimise ja inimeste juhtimise oskused ning järjest väheneb tehniliste teadmiste osatähtsus. IS-juhi ülesandeks on äriprotsesside sihipärane arendamine ja protsesside kvaliteedikontroll. IS-juhi peamiseks tööriistaks on süsteemi(äri)analüüsi vahendid.

Eestis on IS-juhi rolli täitnud seni tavaliselt finants- või tegevjuht. Eelkõige seetõttu, et esimene protsess, mis IT-vahenditega automatiseeritakse, on raamatupidamine ja laoarvestus. Ent äri muutub iga päevaga keerukamaks ja IT-vahendite kasutamise vajadus laieneb pidevalt. Paljud kasutavad kliendihalduse, dokumendihalduse ja erinevaid grupitöö süsteeme. Selle terviku arendamine on väljunud finantsjuhi tegevusvaldkonnast. IS-juht allub tavaliselt finants- või tegevjuhile.

Millised on siis need olulisemad teemad, millega IS-juht oma igapäevases töös tegeleb? Uuringufirma Gartner on välja toonud neli olulisemat ülesannet, millest lähtuvad IT-tippjuhid oma igapäevase töö planeerimisel.

Juhatuse liikme roll annab IT-juhile hea positsiooni ettevõtte arengu jälgimiseks ja kujundamiseks. Tundes IT võimalusi ja arengusuundi, saab ta varakult mõjutada äriprotsesside arengut vastavalt neile. Teisalt võimaldab see varakult ennustada tekkivat nõudlust uute IT-teenuste järele.

Infotehnoloogiliste lahenduste rakenduste juurutamisel on väga tähtis, et ootused uuele lahendusele oleksid õigesti määratletud. Selleks peab IS-juht tundma äri ja teadma, millised ülesanded on IT-vahenditega lahendatavad. Õigete ootuste kirjeldamine on üks keerukamaid ülesandeid eduka koostöölepingu sõlmimisel lahenduse pakkujaga.

IT-lahendustest on kõige rohkem tulu, kui nad käivitatakse õigel ajal. IS-juhi suur väljakutse on käivitada uued lahendused planeeritud ajal, kasutades selleks tema käsutuses olevaid vahendeid ja inimressursse.

Pea iga lahenduse arendamise ja juurutamisega on seotud palju inimesi. IS-juht peab suutma mõjutada IT-lahendustega seotud inimesi eri ettevõtetes ja panna neid ühiste eesmärkide nimel tööle. Lisaks oma IT juhtimise oskustele peab ta suutma teha veel treeneri, õpetaja, teenindaja ja avalike suhete juhi tööd esindamaks IT-valdkonda teiste juhtide ja kõigi IT-lahenduste kasutajate ees.

Infosüsteemide juhi tööpõld on lai ja huvitav. Ettevõtetel on sellist juhti leida keerukas, sest kompetentsile esitatavad nõuded on mõneti vastandlikud. ITga seotud inimesed on tihtipeale pühendunud insenerid ja nad ei ole endas arendanud juhtimis- ja kommunikatsioonioskusi.

Autor: Toomas Veersoo

Hetkel kuum