17. detsember 2002 kell 22:00

Riigikogu andis ASidele registreerimiseks ajapikendust

Mingit trahvimaksmist senise tähtaja ehk 1. jaanuari-järgne registreerimine Eesti Väöärpaberikeskuse (EVK) endaga kaasa ei too.

Seadus jõustub pärast avaldamist Riigi Teatajas. Nimetatud eelnõud tähtaja pikendamise kohta 1. juulini toetas Kaubandus-Tööstuskoda. Seda näiteks põhjendusega, et paljudele ASidele ei ole ajaliselt jõukohane aktsiate registreerimieks vajalike dokumentide esitamine aasta lõpuks EVKle. Ajakulu põhjustavad peamiselt pikad notarijärjekorrad.

ASe, kes poleks jõudnud end 1. jaanuariks EVKs arvele võtta, ähvardanuks vastavalt praegu kehtivale seadusele alates 1. jaanuarist sundlikvideerimine.

Detsembri alguse seisuga oli EVKs registreerimata veel ümmarguselt 30 tegutsevatest ASidest.

Hetkel kuum