19. detsember 2002 kell 22:00

Kuritegevus väheneb Raepressi väänamiseta

Eilne Äripäev süüdistas Raepressi ?numbrite väänamises? (vt Numbriväänajad tegutsevad jälle), eriti kajastades narkokuritegevuse 63,2 langust võrreldes möödunud aastaga. Info oli võetud Tallinna Politseiprefektuuri aruandest linnavalitsuse eilsel istungil. Tallinna politsei aseprefekt Peeter Moora ega Raepressi uudis ei varjanud asjaolu, et suur protsendierinevus narkokuritegude arvus tuleneb sügisel rakendunud karistusseadustiku ja kriminaalkoodeksi erinevast suhtumisest väikeses koguses uimastava aine omamisse ja tarvitamisse.

Karistusseadustiku alusel ei loeta enam narkokuriteoks ilma arsti ettekirjutuseta ravimite tarvitamist ja väikeses koguses uimastite hoidmist (nt alla 1 grammi amfetamiini või grammi kokaiini). Ka kriminaalkoodeks ei lugenud neid õigusrikkumisi kuritegudeks, kuid teistkordne vahelejäämine tõi kaasa kriminaalvastutuse.

Moora sõnul on politsei tänavu rohkem tähelepanu pööranud uimastivahendajate tabamisele. ?Uimastite vahendamise eest vastutusele võetud isikute arv pidevalt kasvab,? kinnitas aseprefekt. ?Karistusseadustik ei ole statistikat mõjutanud negatiivselt, sest uimastite vahendamise ja tarbimise kajastumine erinevatel ridadel annab selgema ülevaate tegelikust olukorrast.?

Karistusseadustiku rakendumine mõjutas statistika kahte erinevat rida ainult sügiskuudel, kuid kuritegevus vähenes kogu eelneva 11 kuu jooksul. Tõsi küll, see arv ? 6,1 ? pole nii silmatorkav, kuid ka selleks on Tallinna politsei viimase aastaga ära teinud suure töö.

Autor: Allan Alaküla

Hetkel kuum