Viktoria Korpan • 6. mai 2003 kell 13:46

Värvilise kütuse kasutamisega vahejäänute arv on mitmekordistunud

Tolli liikuvaile kontrollrühmadele jääb maanteesõidukeis keelatud erimärgistatud kütuse kasutamisega kuu-kuult enam juhte ja ettevõtteid vahele.

Kui veebruaris määrasid tollitöötajad karistuse 26 ja märtsis 47 sõidukipaakides erimärgistatud kütust kasutanud juhile või ettevõttele, siis aprillis oli seaduserikkumise eest trahvitute arv juba 67, teatas tolliamet.

2002. aasta jooksul viis toll läbi kokku 3762 sõidukikontrolli, tuvastas 285 korral erimärgistatud kütuse kasutamise ning määras karistusena kokku 1,1 miljonit krooni trahve.

Karistatute puhul on tegemist vedelkütuse erimärgistamise seaduse vastu patustanutega. Nimelt ütleb seadus, et erimärgistatud kerget kütteõli on keelatud kasutada mootorikütusena sõiduautos ning reisijate- ja kaubaveoks ettenähtud sõidukis. Eriotstarbelist diislikütust ei tohi kasutada kuskil mujal kui traktorites ja põllutöömasinates ning kutselisel kalapüügil.

Toll sai autode iseseisva peatamise õiguse 01.07.2002 jõustunud tolliseadustikuga. Autojuhtidele tähendas see, et tuli hakata peatuma lisaks politseinikele ka tolliinspektorite märguande peale. Sarnaselt politseiga peab inspektor kandma vormiriietust ja selle peal neoonkollast vesti, millel kiri <toll>. Õiguse realiseerimiseks moodustati igas inspektuuris mobiilsed kontrollrühmad.

Keelatud kütuse kasutamise eest saab füüsilisele isikuile määrata kuni 18 000 krooni ja ettevõtetele kuni 50 000 krooni trahvi.

Aprillis on karistatud 63 juhti ja 4 ettevõtet.

Hetkel kuum