Vallo Arumäe • 20. oktoober 2003 kell 22:00

Laienev globaliseerumine suunab logistikaturu trende

Logistikaturgu mõjutavad mitmed pikaajalised äritrendid. Nende hulka kuuluvad teenuste sisseostmine ehk outsourcing, soov paindlikuma ja täpsemalt reageeriva tarneahela järele, tootmise globaliseerumine, kasvavad IT-võimalused, ettevõtete ühendamine ja heade töötajate arendamine. Järgnevalt ülevaade trendidest ja arengutest järgneva 5?10 aasta jooksul.

Viimase kümne aasta jooksul on maailmas olnud tugevaks trendiks teenuste sisseostmine ettevõtete jaoks, kes soovivad olla jätkuvalt konkurentsivõimelised ja saavutada oma finantseesmärke.

Selleks on peamiselt kaks põhjust. Esiteks on ettevõtted tänastes keerulistes äritingimustes aru saanud, et on vajalik keskenduda põhitegevusele. Nii on firmad valmis sisse ostma erinevate valdkondade teenuseid, mille hulka kuulub sageli ka tarneahela juhtimine.

Teiseks on tarneahelas tänased lahendused tehniliselt palju keerukamad kui minevikus ? nii kasutuselevõtmine kui ka opereerimine.

Paljud ettevõtted ei näe vajadust arendada ettevõttesiseselt keerulisi protsesse, et juhtida oma tarneahela vajadusi, kui teenuse sisseostmine võib olla tulusam ja vähendada riske.

Enamik ettevõtteid otsib tarneahelaid, mis on täpsemalt kohandatud vastama nende nõudlusele ja on palju sirgjoonelisemad kui varem. See tähendab ka keerulisemaid IT-lahendusi tarneahelas.

Samuti on trendiks tarneahelate ühendamine. Uudsed tarneahelad vajavad hoolikat kavandamist ja täpset teostamist ning professionaalset juhtimist.

Järjest enam köidavad ettevõtete huvi logistikafirmad, kes suudavad pakkuda kõiki logistikateenuseid ühest kohast, mis hõlmavad kavandamist, elluviimist ja juhtimist.

Globaliseerumist juhib peamiselt järjepidev soov vähendada kulusid, aga ka uute majanduste areng, eriti Aasias.

IT-süsteemid võimaldavad suuremat tarneahela optimeerimist. IT võimaldab nüüd rohkem läbipaistvust ja funktsionaalsust tarneahelas.

Tarbijate muutuvatest vajadustest tingituna on toimunud ettevõtete ühendamine tarneahelas. Esile on kerkimas ettevõtted, kes on ühendanud transporditeenused ja logistikalahendused, et pakkuda globaalset ulatust ja oskusteavet. Käimasolev ühendamiste protsess jätkub tõenäoliselt järgneva 5?10 aasta jooksul, et rahuldada järjest keerulisemate tarneahelate vajadusi.

Tarneahela juhtimine nõuab, et inimesed arendaksid logistikas vajaminevaid oskusteadmisi. Nõutavate oskuste hulka kuulub rahvusvaheline tarneahelate juhtimine, selge arusaamine infotehnoloogiast, parem keeleoskus ja kultuuriline kohanemisvõime. Kõik need omadused muutuvad kogu valdkonnale veelgi kriitilisemaks, kui liigume edasi ja areneme.

Aasia kui majandusliku kasvu mootori arengul on olnud logistikaturule tohutu mõju. Aasia on kiiresti muutumas odava tööjõuga tootmiskeskuseks paljudele erinevatele tööstustele ja tootmistele. Viimased viis aastat Hiinas on näidanud, kui kiiresti see kasv toimub. Järgmise kümne aasta põhitunnuseks on Hiina jätkuv areng võimsa tootmiskeskusena, nende siseturg, ca 1,3 miljardit inimest, muutub peamiseks nõudluse suunajaks.

Euroopa Liidu (EL) laienemine toetab üle-euroopaliste tarneahelate arengut. Kesk- ja Ida-Euroopa riikide liitumisel ELiga pakuvad uued liikmed tootmisele suurt potentsiaali ja paljud ettevõtted Lääne-Euroopas viivad oma tootmisi üle.

Hetkel kuum