ÄP fototoimetus • 23. oktoober 2003 kell 22:00

Uued sätted kaitsevad paremini võlausaldajaid

Äriseadustiku muutmise vajadust põhjendas 30. juuli Äripäevas justiitsministeeriumi eraõiguse talituse nõunik Kaupo Paal. Ta kirjutas, et ausal ettevõtjal pole vaja seadusemuudatusi karta.

Äriühingute juhtorganite vastutust ja ka tasude vähendamise võimalust puudutavate sätete väljatöötamisel lähtuti Paala kinnitusel Eestis väljakujunenud kohtu- ja pankrotipraktikast, samuti äriõiguse printsiipide täpsema lahtikirjutamise vajadusest.

?Äriõiguse üheks peamiseks eesmärgiks on äriühingute aktsionäride, eriti vähemusaktsionäride ja võlausaldajate kaitse. Viimased ei oma ega saagi omada täit ülevaadet äriühingu majanduslikust seisundist ja ühingu juhtimisest, samuti puudub võlausaldajatel ja väikeaktsionäridel võimalus võimalike kuritarvituste ärahoidmiseks,? selgitas Paal. Põhimõte, et õigusvastaselt kahju tekitanud isik peab kahju tekitamise eest isiklikult varaliselt vastutama, on meiega sarnaste õiguskordadega riikides tavaline ja kindlalt juurdunud, väitis Paal.

Autor: ÄP

Hetkel kuum