Jaanus Laugus • 23. november 2003 kell 22:00

Aukohus karistab petturmaaklerit

Maaklerite kojal on oma aukohus, kuhu rahulolematu klient saab temale osundatud teenuse kvaliteedi kontrollimiseks pöörduda. Aukohus koosneb koja usaldusväärsetest liikmetest, kes on valitud üldkoosolekul salajase hääletamise teel.

Koja aukohus on üks võimalik samm enne riiklikku kohtuinstantsi lahendamaks eriarvamusi, tegemaks õiglast otsust. Kõik koja liikmed peavad järgima koja eetikakoodeksit ning maaklerite kutsestandardit. Kas käitumine neile reeglitele vastas, ongi aukohtu pädevuses kontrollida ja otsustada.

Aukohus võib koja liikme volitused peatada ja süülise käitumise puhul koja liiget trahvida või kojast välja heita. Samuti teavitab aukohus kõiki kinnisvaraturul osalejaid oma otsusest.

Seega kui liige on süüliselt käitunud ja selle tulemusel kojast välja heidetud, pole kodanikul enam kinnisvaraturul ametivendade seas kohta. Koja aukohus mõistab kohut vaid oma liikmete juhtumite üle. See argument veenab teisi liikmeid ja kliente veelgi, et kui liikmeks on astutud, siis on plaanis eetiliselt turul tegutseda ning oma käitumise eest ka vastutada.

Maaklerite koda korraldab ka maaklerite atesteerimist ? atesteeritud maakler on usaldusväärsem.

Hetkel kuum