Ülo Toomsalu • 25. november 2003 kell 6:38

Pärnu PM: Omavalitsusliidu raamatupidaja omastas ligi pool miljonit krooni

Pärnumaa omavalitsusliidu (POL) endine raamatupidaja on 1999. aasta lõpust kuni möödunud aasta lõpuni omastanud ligi pool miljonit krooni.

Pärnu politseiprefektuuris alustati raha kadumise faktis kriminaalmenetlus möödunud aasta lõpus, kui POLi tollane tegevdirektor Valdeko Gailit raha kadumise avastas. Mullu enne jõule kirjutas Pärnu Postimees sellest lühiuudise, sest selleks ajaks polnud teada kadunud rahasumma suurus.

Kuigi kriminaalasi on Pärnu politsei kriminaalosakonna majanduskuritegude talituse menetluses olnud ligi aasta, ei ütle politseijuhtivinspektor Heinart Rändvee POLile tekitatud kahju täpset suurust veel praegugi. Märgib vaid, et tegemist on sadade tuhandete kroonidega, ja on nõus, et väljendit ?peaaegu pool miljonit? võib kahjusumma määratlemiseks kasutada küll.

POLis sekretäri-raamatupidajana töötanud 29aastane Dagmar on tunnistatud kuriteos kahtlustatavaks karistusseadustiku omastamist käsitleva paragrahvi järgi, mis käsitleb isiku õiguspärases valduses oleva võõra vallasasja ebaseaduslikult enda kasuks pööramist. Et põhjustatud on suur kahju, võib isikut süüdimõistmisel karistada kuni kolmeaastase vangistusega.

Rändvee ei välista, et selles kriminaalasjas võib politsei veel kellegi kuriteos kahtlustatavaks tunnistada, kuid isikut ei ütle.

Hetkel kuum